Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie
SIWZ
formularz ofertowy
przedmiar
załącznik graficzny
PW z_14
PB 2016_01_27_AI_DEPTAK_PB_2
PB OPIS PB proj-zag-terenu
PW z_16
PW z_13
PW z_15
PW Z_12
PW z_11
PW z_10
PW z_09
PW z_08
PW z_07
PW z_06
PW Z_05
PW z_03
PW z_02
PW z_04
PW Z R1 drzewa i krzewy
PW Z R2 byliny
PW Z_01
PW Z R2 byliny cd.
PW 0. Zieleń Karpacz Via Śnieżka_OPIS PW
PW elektr. rys 1E_PZT ark 4
PW elektr. rys 1E_PZT ark 2
PW elektr. rys 1E_PZT ark 1
PW elektr. rys 1E_PZT ark 3
PW elektr. czesc opisowa
PW DEPTAK_oswietllenie-4
PW WykazOpraw-RD-2
PW WykazOpraw-RD-1
PW DEPTAK_oswietllenie-1
PW DEPTAK_oswietllenie-2
PW DEPTAK_oswietllenie-3
PW_IS_30
PW_IS_29
PW_IS_28
PW_IS_27
PW_IS_26
PW_IS_25
PW_IS_24
PW_IS_23
PW_IS_22
PW_IS_21
PW_IS_04
PW_IS_20
PW_IS_19
PW_IS_18
PW_IS_17
PW_IS_16
PW_IS_15
PW_IS_14
PW_IS_13
PW_IS_11
PW_IS_12
PW_IS_10
PW_IS_09
PW_IS_08
PW_IS_07
PW_IS_05
PW_IS_06
PW_IS_01
PW_IS_02
PW_IS_03
PW IS_PZT_PW_opis_deptak Karpacz
PW 5.Projekt oznakowania
PW 10. opinia Gmina Karpacz
PW 9.Projekt oznakowania
PW 8.Projekt oznakowania
PW 7.Projekt oznakowania
PW 6.Projekt oznakowania
PW 4.Inwentaryzacja oznakowania
PW 0. Opis SOR
PW 3.Inwentaryzacja oznakowania
PW 2.Inwentaryzacja oznakowania
PW 1. orientacja SOR
PW Podzial_posadzki
PW 5. Obliczenia pomocnicze do przedmiaru robót branża drogowa
PW 3.3. Profil podłużny drogowy do PW
PW 4. Zakres robót do remontowych na potoku Bystrzyk do PW
PW 3.2. Profil podłużny drogowy do PW
PW 3.1. Profil podłużny drogowy do PW
PW 2. Przekroje konstrukcyjne drogowe do PW
PW 1.5.Deptak plan drogowy do PW 5
PW 1.4.Deptak plan drogowy do PW 4
PW 1.2.Deptak plan drogowy do PW 2
PW 1.1.Deptak plan drogowy do PW 1
PW 1.3.Deptak plan drogowy do PW 3
PW 0. Opis branża drogowa do PW
PW 00.StronaTytulowa branża drgowa PW
PW Orzeczenie techniczne przepust na potoku Bystrzyk
PW Deptak_OPIS PW ARCH
PW słup, tablice SoA.1.2 SOO_elewacje
PW słup, tablice SoA..1 SOO_rysunki
PW słup, tablice DA.1.1 T_drogowskaz
PW Słup Multimodalny S_Multimod31 Obrazek # 1
PW Słup Mulitmodalny SMA1.01 rzut+glowica+fundament
PW Skwer Zdobywców SzA.1.2 PRZEKRÓJ
PW Skwer Zdobywców SzA.1.1 RZUT
SAKRUM 2016_01_28_AILN_PRZEKRÓJ_AA_CC_1
SAKRUM 2016_01_28_AILN_PRZEKRÓJ_BB_1
SAKRUM 2016_01_28_AILN_RZUT_1_100
PW Park Ducha Gór - pochylnia od ul. Konstytucji 3 Maja
PW Park Ducha Gór - schody od ul. Konstytucji 3 Maja
PW 2016_04_07_MEBLE-KLOMB_2
PW 2016_04_07_MEBLE-6A
PW 2016_04_07_MEBLE-KLOMB_1
PW 2016_04_07_MEBLE-5
PW 2016_04_07_MEBLE-5 WIZ
PW 2016_04_07_MEBLE-4B-2
PW 2016_04_07_MEBLE-4AT
PW 2016_04_07_MEBLE-4B
PW 2016_04_07_MEBLE-3C
PW 2016_04_07_MEBLE-3BT
PW 2016_04_07_MEBLE-3B
PW 2016_04_07_MEBLE-3AT
PW 2016_04_07_MEBLE-3A
PW 2016_04_07_MEBLE-2BT
PW 2016_04_07_MEBLE-1B
PW 2016_04_07_MEBLE-1BT
PW 2016_04_07_MEBLE-1AT
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA4
PW PZT Deptak_OPIS PW PZT
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA2
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA3
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA1
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA4
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA1
PZT Deptak_OPIS PW PZT
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA2
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA3
przyłącze do UM PW_INSTALACJE SANITARNE_OPIS TECHNICZNY
przyłącze do UM IS-07 440x297
przyłącze do UM IS.Z-01_PZT
przyłącze do UM IS.Z-02_PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO_297x460
Proj. sanit. PB_IS_20
Proj. sanit. PB_IS_19
Proj. sanit. PB_IS_18
Proj. sanit. PB_IS_17
Proj. sanit. PB_IS_16
Proj. sanit. PB_IS_15
Proj. sanit. PB_IS_14
Proj. sanit. PB_IS_13
Proj. sanit. PB_IS_12
Proj. sanit. PB_IS_11
Proj. sanit. PB_IS_10
Proj. sanit. PB_IS_09
Proj. sanit. PB_IS_08
Proj. sanit. PB_IS_07
Proj. sanit. PB_IS_06
Proj. sanit. PB_IS_05
Proj. sanit. PB_IS_04
Proj. sanit. PB_IS_03
Proj. sanit. PB_IS_02
Proj. sanit. PB_IS_01
Proj. sanit. IS_PZT_PB_opis_deptak Karpacz
Orzeczenie techniczne przepust na potoku Bystrzyk
2. Przekroje konstrukcyjne drogowe do PB
1.2. Deptak plan drogowy do PB 2
1.3. Deptak plan drogowy do PB 3
1.1. Deptak plan drogowy do PB 1
0. Opis branża drogowa do PB
OPIS PB proj-ach-bud
Słupy ogłoszeniowe ToA.03 T_widok
Słupy ogłoszeniowe ToA.o1 T_rzuty
Słupy ogłoszeniowe SoA.01 SOO_rysunki
Słupy ogłoszeniowe ToA.02 T_przekroj
Słup multimodalny S_Multimod31 Obrazek # 1
Słup multimodalny SmmA.01 SMM_rysunki-S
Skwer Zdobywców SzA.3 WIDOK 1
Skwer Zdobywców SzA.4 WIDOK 2
Skwer Zdobywców SzA.2 PRZEKROJ
Skwer Zdobywców SzA.1 RZUT
meble 21
meble 19
meble 20
meble 16
meble 18
meble 17
meble 15
meble 13
meble 12
meble 14
meble 10
meble 11
meble 9
meble 8
meble 7
meble 6
meble 5
meble 4
meble 3
meble 2
meble 1
Wizualizacja 03_Koscol-noc
Wizualizacja 01_kosciol-przed
Wizualizacja 02_kosciol-po
Wizualizacja 06_Kaplica-noc
Wizualizacja 04_Kaplica przed
Wizualizacja 05_Kaplica po
Wizualizacja 07_3maja1-przed
Wizualizacja 09_Nocny
Wizualizacja 08_3maja1-po
Wizualizacja 010_Swiateczny
Wizualizacja 11_Bank-przed
Wizualizacja 13_Urzad_noc
Wizualizacja 14_skalniak_Karko_noc
Wizualizacja 15_skalniak_Karko_zima
Wizualizacja 12_Bank-po
Wizualizacja 16_skalniak_Karko_noc
Wizualizacja 17_Mieszko_przed
Wizualizacja 18_Mieszko_po
STWiORB deptak Karpacz
Zapytanie i Odpowiedź 1
Zapytanie i Odpowiedź 2
Zapytanie i Odpowiedź 3
Zapytanie i Odpowiedź 4
rys 4E_schemat zasilania i sterowania kabli grzejnych
rys 3E_ schemat kanlu technologicznego
rys 2E_schemat zasilania
rys 5E_schemat blokowy sterowania
rys 6E_schemat sterownika ark1
rys 7E_schemat sterownika ark2
rys 8E_schemat podłączenia sterownika oprawy
rys 9E_Schemat rozdzielnicy RPW
rys 10E_Schemat rozdzielnicy GN
zapewnienie mocy
modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia
Zapytanie i Odpowiedź 5
Zapytanie i Odpowiedź 6
Zapytanie i Odpowiedź 7
Zapytanie i Odpowiedź 8
informacja z otwarcia ofert
unieważnienie przetargu