Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie
SIWZ
formularz ofertowy
przedmiar
załącznik graficzny
PW z_14
PB 2016_01_27_AI_DEPTAK_PB_2
PB OPIS PB proj-zag-terenu
PW z_16
PW z_13
PW z_15
PW Z_12
PW z_11
PW z_10
PW z_09
PW z_08
PW z_07
PW z_06
PW Z_05
PW z_03
PW z_02
PW z_04
PW Z R1 drzewa i krzewy
PW Z R2 byliny
PW Z_01
PW Z R2 byliny cd.
PW 0. Zieleń Karpacz Via Śnieżka_OPIS PW
PW elektr. rys 1E_PZT ark 4
PW elektr. rys 1E_PZT ark 2
PW elektr. rys 1E_PZT ark 1
PW elektr. rys 1E_PZT ark 3
PW elektr. czesc opisowa
PW DEPTAK_oswietllenie-4
PW WykazOpraw-RD-2
PW WykazOpraw-RD-1
PW DEPTAK_oswietllenie-1
PW DEPTAK_oswietllenie-2
PW DEPTAK_oswietllenie-3
PW_IS_30
PW_IS_29
PW_IS_28
PW_IS_27
PW_IS_26
PW_IS_25
PW_IS_24
PW_IS_23
PW_IS_22
PW_IS_21
PW_IS_04
PW_IS_20
PW_IS_19
PW_IS_18
PW_IS_17
PW_IS_16
PW_IS_15
PW_IS_14
PW_IS_13
PW_IS_11
PW_IS_12
PW_IS_10
PW_IS_09
PW_IS_08
PW_IS_07
PW_IS_05
PW_IS_06
PW_IS_01
PW_IS_02
PW_IS_03
PW IS_PZT_PW_opis_deptak Karpacz
PW 5.Projekt oznakowania
PW 10. opinia Gmina Karpacz
PW 9.Projekt oznakowania
PW 8.Projekt oznakowania
PW 7.Projekt oznakowania
PW 6.Projekt oznakowania
PW 4.Inwentaryzacja oznakowania
PW 0. Opis SOR
PW 3.Inwentaryzacja oznakowania
PW 2.Inwentaryzacja oznakowania
PW 1. orientacja SOR
PW Podzial_posadzki
PW 5. Obliczenia pomocnicze do przedmiaru robót branża drogowa
PW 3.3. Profil podłużny drogowy do PW
PW 4. Zakres robót do remontowych na potoku Bystrzyk do PW
PW 3.2. Profil podłużny drogowy do PW
PW 3.1. Profil podłużny drogowy do PW
PW 2. Przekroje konstrukcyjne drogowe do PW
PW 1.5.Deptak plan drogowy do PW 5
PW 1.4.Deptak plan drogowy do PW 4
PW 1.2.Deptak plan drogowy do PW 2
PW 1.1.Deptak plan drogowy do PW 1
PW 1.3.Deptak plan drogowy do PW 3
PW 0. Opis branża drogowa do PW
PW 00.StronaTytulowa branża drgowa PW
PW Orzeczenie techniczne przepust na potoku Bystrzyk
PW Deptak_OPIS PW ARCH
PW słup, tablice SoA.1.2 SOO_elewacje
PW słup, tablice SoA..1 SOO_rysunki
PW słup, tablice DA.1.1 T_drogowskaz
PW Słup Multimodalny S_Multimod31 Obrazek # 1
PW Słup Mulitmodalny SMA1.01 rzut+glowica+fundament
PW Skwer Zdobywców SzA.1.2 PRZEKRÓJ
PW Skwer Zdobywców SzA.1.1 RZUT
SAKRUM 2016_01_28_AILN_PRZEKRÓJ_AA_CC_1
SAKRUM 2016_01_28_AILN_PRZEKRÓJ_BB_1
SAKRUM 2016_01_28_AILN_RZUT_1_100
PW Park Ducha Gór - pochylnia od ul. Konstytucji 3 Maja
PW Park Ducha Gór - schody od ul. Konstytucji 3 Maja
PW 2016_04_07_MEBLE-KLOMB_2
PW 2016_04_07_MEBLE-6A
PW 2016_04_07_MEBLE-KLOMB_1
PW 2016_04_07_MEBLE-5
PW 2016_04_07_MEBLE-5 WIZ
PW 2016_04_07_MEBLE-4B-2
PW 2016_04_07_MEBLE-4AT
PW 2016_04_07_MEBLE-4B
PW 2016_04_07_MEBLE-3C
PW 2016_04_07_MEBLE-3BT
PW 2016_04_07_MEBLE-3B
PW 2016_04_07_MEBLE-3AT
PW 2016_04_07_MEBLE-3A
PW 2016_04_07_MEBLE-2BT
PW 2016_04_07_MEBLE-1B
PW 2016_04_07_MEBLE-1BT
PW 2016_04_07_MEBLE-1AT
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA4
PW PZT Deptak_OPIS PW PZT
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA2
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA3
PW PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA1
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA4
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA1
PZT Deptak_OPIS PW PZT
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA2
PZT 2016_01_29_AI_DEPTAK_PW_STREFA3
przyłącze do UM PW_INSTALACJE SANITARNE_OPIS TECHNICZNY
przyłącze do UM IS-07 440x297
przyłącze do UM IS.Z-01_PZT
przyłącze do UM IS.Z-02_PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO_297x460
Proj. sanit. PB_IS_20
Proj. sanit. PB_IS_19
Proj. sanit. PB_IS_18
Proj. sanit. PB_IS_17
Proj. sanit. PB_IS_16
Proj. sanit. PB_IS_15
Proj. sanit. PB_IS_14