W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 16983
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 12195
obowiązujące w 2018 roku 7097
Karpacz, działka nr 66/4 3717
Rok 2018 3522
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2023 r. 3412
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3203
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2994
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2725
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2601
Budżet Obywatelski Karpacza 2406
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2400
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2383
Wyniki wyborów samorządowych 2268
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2129
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1990
Miasto monitorowane 1772
ZP.120.5.2019 1652
Wymiana źródeł ciepła 1647
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1578
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1507
ZP.120.24.2019 1495
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1453
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1414
Jednostka F - Osiedle Skalne 1390
ZP.120.38.2018 1367
Udostępnianie informacji o środowisku 1357
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1352
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1323
obowiązujące w 2017 roku 1278
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1269
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1250
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1229
obowiązujące w 2016 roku 1158
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1118
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1117
obowiązujące w 2015 roku 1116
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1113
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1112
Lista wniosków odrzuconych 1108
ZP.120.48.2018 1106
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1102
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1097
czerwiec 2017 1096
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1079
obowiązujące w 2014 roku 1050
Informacje dla wyborców 1047
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 1028
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1026
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 1026
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 19963
Zastępca Burmistrza 2957
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1352
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 874
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 779
Informacja - Hotel Gołębiewski 718
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 713
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 709
Zarządzenie nr 0050.57.2018 692
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 661
Zarządzenie nr 0050.59.2018 660
Zarządzenie nr 0050.56.2018 657
Zarządzenie nr 0050.60.2018 640
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 624
Zarządzenie nr 0050.58.2018 617
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 574
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 568
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 552
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 549
Zarządzenie nr 0050.53.2018 549
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 546
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 529
Zarządzenie nr 0050.50.2018 528
Wyprawka szkolna 2017-2018 526
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 522
Zarządzenie nr 0050.51.2018 515
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 514
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 474
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 468
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 461
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 459
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 456
Opinia sanitarna 453
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 448
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 440
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 432
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 430
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 430
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 427
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 420
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 417
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 414
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 413
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 411
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 405
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 401
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 398
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 397
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 390
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 387
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 33163
Skład Rady Miejskiej Karpacza 27320
Skład Rady Miejskiej Karpacza 8256
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2959
Komisje Rady Miejskiej 1985
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1892
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1417
Petycje 1364
Uchwała nr XX/218/20 901
Uchwała nr XXXV/370/21 852
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 726
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 648
Uchwała nr XXIX/332/20 631
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 602
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 599
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 553
Uchwała nr V/45/19 543
Uchwała nr IX/95/19 527
Uchwała nr XX/221/20 510
Uchwała nr X/118/19 492
Zapytanie 0003.1.2018 492
0003.267.2018 484
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 482
0003.265.2018 481
0003.245.2018 480
0003.262.2018 475
Uchwała nr V/32/19 474
0003.278.2018 473
0003.240.2018 470
0003.268.2018 464
0003.264.2018 455
0003.258.2018 450
0003.259.2018 450
0003.283.2018 448
Ochrona danych osobowych 447
0003.246.2018 445
0003.263.2018 444
0003.266.2018 442
Uchwała nr XXIII/269/20 442
0003.270.2018 441
0003.255.2018 440
Interpelacja 0003.4.2019 440
0003.239.2018 435
0003.290.2018 435
0003.260.2018 430
0003.249.2018 427
0003.274.2018 425
0003.261.2018 420
0003.240.2018 419
0003.247.2018 417
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 36360
Formularze-wzory do wypełniania 24087
Godziny pracy 5462
Kierownictwo Urzędu 4532
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 3603
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2982
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2920
Ochrona Danych Osobowych 2578
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 2340
Petycje 2209
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2117
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1993
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1817
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1756
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1697
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1497
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1452
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1441
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1374
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1366
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1304
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1293
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1266
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1228
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1192
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1187
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1181
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 1171
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1157
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1110
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 1074
Komisji Rewizyjnej 1070
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1064
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 992
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 963
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 929
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 927
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 921
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 914
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 881
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 866
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 814
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 799
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 784
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 721
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Stanowisko ds. Informacji Turystycznej – 2 etaty 658
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3640
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1762
Informacja o spółce 1497
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 941
Przedszkole Publiczne - STATUT 938
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 850
Regulamin organizacyjny 794
Dane teleadresowe, NIP, REGON 792
Informacja o przedszkolu 725
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 660
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 658
Regulamin udostępniania informacji publicznej 629
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 603
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 586
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 577
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 561
Aneks do regulaminu 530
Bilans za 2018 rok 495
Bilans 2018 491
informacja_o_wyniku_naboru 486
Obowiązek informacyjny RODO 474
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 471
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 468
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 456
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 426
Bilans 2018 337
Bilans za 2019 rok 322
Raport o stanie zapewnienia dostępności 286
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 269
Bilans 2019 252
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 240
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 238
Deklaracja Dostępności 227
Klauzula Informacyjna RODO 223
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 223
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 208
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 207
Bilans za 2020 rok 205
Raport o stanie zapewniania dostępności 195
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 194
Raport o stanie zapewniania dostępności 190
Bilans 2020 185
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 174
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 145
Bilans 2021 141
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 140
RODO 134
Bilans za 2021 rok 118
Informacje podstawowe 37
Sprawozdanie finansowe 2022 23