W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 11611
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 8939
obowiązujące w 2018 roku 6750
Rok 2018 3251
Karpacz, działka nr 66/4 2826
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2586
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2380
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2318
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2269
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2092
Wyniki wyborów samorządowych 1942
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1722
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1647
Budżet Obywatelski Karpacza 1568
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.09.2020 r. 1508
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1497
Wymiana źródeł ciepła 1464
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1459
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1295
ZP.120.5.2019 1243
Miasto monitorowane 1215
ZP.120.38.2018 1151
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1150
ZP.120.24.2019 1117
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1073
Udostępnianie informacji o środowisku 1066
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1054
Jednostka F - Osiedle Skalne 1038
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1018
obowiązujące w 2017 roku 1013
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 978
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 946
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 945
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 929
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 915
ZP.120.48.2018 914
Informacje dla wyborców 913
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 904
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 901
Lista wniosków odrzuconych 862
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 859
obowiązujące w 2016 roku 858
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 849
czerwiec 2017 842
obowiązujące w 2015 roku 814
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 797
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 795
obowiązujące w 2014 roku 787
Obwodowe Komisje Wyborcze 770
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 757
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 14569
Zastępca Burmistrza 2235
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 859
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 678
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 641
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 596
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 596
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 536
Zarządzenie nr 0050.57.2018 531
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 527
Zarządzenie nr 0050.60.2018 502
Zarządzenie nr 0050.59.2018 474
Zarządzenie nr 0050.56.2018 472
Zarządzenie nr 0050.58.2018 465
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 457
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 445
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 438
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 432
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 431
Informacja - Hotel Gołębiewski 431
Zarządzenie nr 0050.53.2018 430
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 426
Wyprawka szkolna 2017-2018 421
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 402
Zarządzenie nr 0050.51.2018 384
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 370
Opinia sanitarna 349
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 341
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 336
Zarządzenie nr 0050.50.2018 333
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 330
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 327
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 323
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 321
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 314
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 311
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 310
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 307
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 303
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 302
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 300
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 300
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 298
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 298
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 297
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 296
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 296
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 295
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 294
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 294
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 23361
Skład Rady Miejskiej Karpacza 18624
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6650
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2250
Komisje Rady Miejskiej 1597
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1406
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1201
Petycje 705
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 606
Uchwała nr XXXV/370/21 577
Uchwała nr XX/218/20 522
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 504
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 498
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 471
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 460
Uchwała nr IX/95/19 394
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 387
Zapytanie 0003.1.2018 379
0003.267.2018 378
0003.245.2018 367
Uchwała nr V/45/19 365
Uchwała nr XX/221/20 362
0003.262.2018 361
0003.265.2018 351
0003.278.2018 351
Uchwała nr X/118/19 349
0003.259.2018 348
0003.268.2018 347
0003.258.2018 344
0003.263.2018 344
0003.266.2018 342
0003.240.2018 338
0003.260.2018 335
0003.246.2018 333
0003.249.2018 333
0003.255.2018 332
0003.270.2018 331
0003.261.2018 330
0003.239.2018 328
0003.290.2018 326
0003.283.2018 325
Uchwała nr V/32/19 325
0003.247.2018 324
0003.279.2018 323
0003.240.2018 322
Interpelacja 0003.4.2019 321
0003.264.2018 319
0003.274.2018 318
0003.239.2018. 313
0003.241.2018 308
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 25617
Formularze-wzory do wypełniania 16917
Godziny pracy 3719
Kierownictwo Urzędu 3119
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2532
Ochrona Danych Osobowych 2016
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1918
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1824
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1751
Petycje 1703
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1480
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 1390
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1269
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1255
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1115
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 1071
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 999
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 999
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 974
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 949
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 940
Punkt potwierdzania profili zaufanych 938
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 911
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 861
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 857
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 853
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 839
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 829
Komisji Rewizyjnej 823
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 810
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 787
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 733
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 722
Radosław Jęcek - początek kadencji 717
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 688
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 679
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 655
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 624
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 620
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 616
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 614
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 598
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 581
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2953
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1189
Przedszkole Publiczne - STATUT 726
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 720
Informacja o spółce 593
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 576
Informacja o przedszkolu 565
Dane teleadresowe, NIP, REGON 524
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 496
Regulamin organizacyjny 480
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 475
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 445
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 440
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 437
Aneks do regulaminu 416
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 391
Bilans za 2018 rok 357
Regulamin udostępniania informacji publicznej 356
Klauzula informacyjna RODO 345
informacja_o_wyniku_naboru 337
Obowiązek informacyjny RODO 335
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 331
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 330
Bilans 2018 300
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 279
Bilans 2018 223
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 180
Bilans za 2019 rok 165
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 164
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 141
Bilans 2019 136
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 133
Raport o stanie zapewnienia dostępności 130
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 107
Deklaracja Dostępności 99
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 92
Klauzula Informacyjna RODO 87
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 85
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 78
Raport o stanie zapewniania dostępności 65
Raport o stanie zapewniania dostępności 65
Bilans 2020 57
Bilans 2020 56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 44
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu w Karpaczu 33
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 25
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 17
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 17