W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 12310
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 9524
obowiązujące w 2018 roku 6789
Rok 2018 3263
Karpacz, działka nr 66/4 3002
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2597
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2465
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2354
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2288
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2269
Wyniki wyborów samorządowych 1976
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2022 r. 1829
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1788
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1695
Budżet Obywatelski Karpacza 1676
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1544
Wymiana źródeł ciepła 1486
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1471
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1314
Miasto monitorowane 1311
ZP.120.5.2019 1284
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1177
ZP.120.38.2018 1167
ZP.120.24.2019 1149
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1120
Udostępnianie informacji o środowisku 1100
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1091
Jednostka F - Osiedle Skalne 1074
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1072
obowiązujące w 2017 roku 1048
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 991
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 979
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 965
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 965
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 960
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 933
ZP.120.48.2018 932
Informacje dla wyborców 925
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 910
obowiązujące w 2016 roku 888
Lista wniosków odrzuconych 887
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 887
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 883
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 865
czerwiec 2017 851
obowiązujące w 2015 roku 842
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 810
obowiązujące w 2014 roku 806
Obwodowe Komisje Wyborcze 783
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 768
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 15166
Zastępca Burmistrza 2309
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 883
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 696
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 650
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 606
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 605
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 546
Zarządzenie nr 0050.57.2018 543
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 535
Zarządzenie nr 0050.60.2018 512
Zarządzenie nr 0050.59.2018 485
Zarządzenie nr 0050.56.2018 479
Zarządzenie nr 0050.58.2018 475
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 468
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 459
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 449
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 442
Informacja - Hotel Gołębiewski 441
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 440
Zarządzenie nr 0050.53.2018 438
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 437
Wyprawka szkolna 2017-2018 433
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 421
Zarządzenie nr 0050.51.2018 393
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 378
Opinia sanitarna 358
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 350
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 345
Zarządzenie nr 0050.50.2018 344
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 339
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 336
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 331
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 329
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 323
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 318
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 318
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 318
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 315
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 312
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 311
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 309
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 308
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 308
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 308
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 306
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 306
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 305
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 305
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 302
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 24538
Skład Rady Miejskiej Karpacza 19880
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6783
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2367
Komisje Rady Miejskiej 1623
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1494
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1221
Petycje 782
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 619
Uchwała nr XXXV/370/21 606
Uchwała nr XX/218/20 561
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 526
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 507
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 480
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 471
Uchwała nr IX/95/19 410
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 397
Zapytanie 0003.1.2018 389
0003.267.2018 387
Uchwała nr V/45/19 385
0003.245.2018 377
Uchwała nr XX/221/20 373
0003.262.2018 371
0003.278.2018 366
Uchwała nr X/118/19 365
0003.265.2018 362
0003.259.2018 356
0003.258.2018 355
0003.268.2018 355
0003.263.2018 352
0003.266.2018 352
0003.240.2018 349
0003.246.2018 343
0003.255.2018 343
0003.260.2018 343
0003.249.2018 342
0003.261.2018 340
0003.270.2018 340
0003.239.2018 338
0003.290.2018 336
Uchwała nr V/32/19 336
0003.264.2018 335
0003.283.2018 335
0003.247.2018 334
0003.279.2018 332
Interpelacja 0003.4.2019 331
0003.240.2018 330
0003.274.2018 326
0003.239.2018. 322
0003.241.2018 316
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 26857
Formularze-wzory do wypełniania 18152
Godziny pracy 3944
Kierownictwo Urzędu 3279
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2603
Ochrona Danych Osobowych 2068
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2028
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1865
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1804
Petycje 1758
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1555
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 1487
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1329
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1271
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1135
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 1125
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1041
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1025
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1014
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1010
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 983
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 961
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 957
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 923
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 897
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 885
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 872
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Komisji Rewizyjnej 844
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 837
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 820
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 811
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 771
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 740
Radosław Jęcek - początek kadencji 729
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 698
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 697
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 664
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 655
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 635
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 627
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 626
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 625
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 613
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 580
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2963
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1229
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 751
Przedszkole Publiczne - STATUT 737
Informacja o spółce 663
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 592
Informacja o przedszkolu 585
Dane teleadresowe, NIP, REGON 545
Regulamin organizacyjny 516
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 507
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 496
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 455
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 453
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 446
Aneks do regulaminu 427
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 408
Regulamin udostępniania informacji publicznej 382
Bilans za 2018 rok 371
Klauzula informacyjna RODO 362
informacja_o_wyniku_naboru 352
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 347
Obowiązek informacyjny RODO 346
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 340
Bilans 2018 318
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 295
Bilans 2018 232
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 186
Bilans za 2019 rok 173
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 168
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 153
Bilans 2019 147
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 144
Raport o stanie zapewnienia dostępności 142
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 116
Deklaracja Dostępności 111
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 101
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 101
Klauzula Informacyjna RODO 95
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 90
Raport o stanie zapewniania dostępności 78
Raport o stanie zapewniania dostępności 77
Bilans 2020 68
Bilans 2020 67
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu w Karpaczu 47
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 44
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 27
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 27