W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 19698
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 14858
obowiązujące w 2018 roku 7428
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2024 r. 4592
Karpacz, działka nr 66/4 4400
Rok 2018 3799
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3609
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 3378
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 3125
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 3009
Budżet Obywatelski Karpacza 2953
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2854
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2532
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2518
Wyniki wyborów samorządowych 2502
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 2378
Miasto monitorowane 2330
ZP.120.5.2019 2212
ZP.120.24.2019 1875
czerwiec 2017 1838
Wymiana źródeł ciepła 1790
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1786
ZP.120.38.2018 1742
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1703
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1702
Jednostka F - Osiedle Skalne 1668
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1603
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1603
obowiązujące w 2017 roku 1600
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1588
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1579
Udostępnianie informacji o środowisku 1533
Lista wniosków odrzuconych 1488
obowiązujące w 2016 roku 1454
obowiązujące w 2015 roku 1446
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1426
Informacja dla przedsiębiorców w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności 1407
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1381
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1356
Uchwała nr XLV/463/21 Rady Miejskiej Karpacza w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1353
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1346
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 1340
obowiązujące w 2014 roku 1338
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1322
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1286
ZP.120.48.2018 1286
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1274
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1227
Informacje dla wyborców 1227
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1221
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 23170
Zastępca Burmistrza 3635
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1603
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 1153
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 933
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 932
Zarządzenie nr 0050.60.2018 897
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 857
Informacja - Hotel Gołębiewski 824
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 815
Zarządzenie nr 0050.57.2018 807
Zarządzenie nr 0050.59.2018 797
Zarządzenie nr 0050.58.2018 782
Zarządzenie nr 0050.56.2018 780
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 769
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 757
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 742
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 730
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 714
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 714
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 698
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 680
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 680
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 675
Zarządzenie nr 0050.53.2018 659
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 656
Zarządzenie nr 0050.50.2018 651
Wyprawka szkolna 2017-2018 646
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 636
Zarządzenie nr 0050.51.2018 626
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 617
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 608
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 599
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 592
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 591
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 583
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 578
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 572
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 570
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 565
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 563
Opinia sanitarna 563
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 555
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 553
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 552
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 540
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 534
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 533
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 531
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z 11.10.2011 517
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 40218
Skład Rady Miejskiej Karpacza 31899
Skład Rady Miejskiej Karpacza 9515
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 3529
Komisje Rady Miejskiej 2382
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 2311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1883
Petycje 1845
Uchwała nr XX/218/20 1332
Uchwała nr XXXV/370/21 1006
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 902
Uchwała nr XXIX/332/20 836
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 809
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 795
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 737
Ochrona danych osobowych 726
Uchwała nr IX/95/19 721
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 695
Uchwała nr V/45/19 682
Interpelacja 0003.4.2019 677
Uchwała nr V/32/19 674
0003.268.2018 664
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 660
0003.240.2018 648
Uchwała nr XX/221/20 647
0003.264.2018 643
0003.265.2018 638
0003.261.2018 635
0003.262.2018 628
0003.260.2018 621
Zapytanie 0003.1.2018 621
Uchwała nr X/118/19 620
Uchwała nr XXIII/269/20 620
0003.263.2018 614
0003.240.2018 609
0003.245.2018 607
0003.259.2018 605
0003.267.2018 601
0003.255.2018 598
0003.290.2018 597
0003.258.2018 595
0003.270.2018 589
0003.246.2018 585
0003.278.2018 584
0003.239.2018 581
XLV Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 5 listopada 2021 r. 580
0003.283.2018 565
0003.247.2018 551
0003.266.2018 551
0003.249.2018 548
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 41182
Formularze-wzory do wypełniania 27652
Godziny pracy 6929
Kierownictwo Urzędu 5654
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 4620
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 3696
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 3182
Ochrona Danych Osobowych 2935
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 2793
Punkt potwierdzania profili zaufanych 2579
Petycje 2554
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2346
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 2308
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 2231
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1979
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1861
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1788
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1764
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 1677
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1677
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1614
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1610
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1587
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1538
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1529
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1520
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1478
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 1456
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1434
Komisji Rewizyjnej 1429
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1335
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1322
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1292
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1251
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 1244
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 1225
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 1178
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1174
Stanowisko ds. płac 1/2 etatu 1167
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1154
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 1104
Stanowisko ds. wydatków 1100
Marta Mielczarek - Skarbnik Gminy 1099
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 1070
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 1020
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 1013
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 951
Stanowisko ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT 941
Marta Czech - Dyrektor Bublioteki Publicznej w Karpaczu 940
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 4131
Informacja o spółce 2108
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 2102
Przedszkole Publiczne - STATUT 1130
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 1040
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 1037
Dane teleadresowe, NIP, REGON 905
Regulamin organizacyjny 899
Informacja o przedszkolu 849
Regulamin udostępniania informacji publicznej 789
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 786
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 780
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 778
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 764
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 687
Aneks do regulaminu 686
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 670
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 652
informacja_o_wyniku_naboru 648
Bilans za 2018 rok 636
Obowiązek informacyjny RODO 617
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 610
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 601
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 592
Bilans 2018 589
Bilans 2018 548
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 540
Bilans za 2019 rok 503
Bilans 2019 466
Raport o stanie zapewniania dostępności 385
Raport o stanie zapewnienia dostępności 382
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 371
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 363
Deklaracja Dostępności 358
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 355
Raport o stanie zapewniania dostępności 349
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 342
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 334
Bilans 2021 332
Bilans 2020 328
Bilans za 2020 rok 326
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 323
Klauzula Informacyjna RODO 321
RODO 270
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 269
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 263
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 258
Bilans za 2021 rok 242
Sprawozdanie finansowe 2022 187
Informacje podstawowe 161