W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 7868
obowiązujące w 2018 roku 6498
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 6242
Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 31.08.2020 r. 3491
Rok 2018 3187
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2392
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2098
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2082
Karpacz, działka nr 66/4 2078
Wyniki wyborów samorządowych 1736
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1688
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1499
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1387
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1379
Wymiana źródeł ciepła 1338
Budżet Obywatelski Karpacza 1176
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1140
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1081
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1014
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 976
ZP.120.5.2019 955
ZP.120.38.2018 939
Miasto monitorowane 901
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 898
Udostępnianie informacji o środowisku 865
ZP.120.24.2019 857
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 854
obowiązujące w 2017 roku 853
Informacje dla wyborców 830
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 806
ZP.120.48.2018 799
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 783
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 779
Jednostka F - Osiedle Skalne 778
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 762
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 756
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 736
Lista wniosków odrzuconych 715
czerwiec 2017 705
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 702
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 692
Obwodowe Komisje Wyborcze 690
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 679
obowiązujące w 2016 roku 659
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 654
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.09.2020 r. 651
Plan postępowań o udzielenie zamówień 647
obowiązujące w 2015 roku 641
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 639
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 637
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 11314
Zastępca Burmistrza 1786
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1635
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1222
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1190
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 735
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 614
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 608
Plan polowań 577
Dolny Śląsk bez smogu! 575
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 563
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 558
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 528
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 515
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 494
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 488
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 487
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 478
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 470
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 465
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 461
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 461
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 453
Zarządzenie nr 0050.57.2018 448
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 421
Zarządzenie nr 0050.60.2018 419
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 403
Zarządzenie nr 0050.58.2018 400
Portal informacyjny - budowlane ABC 398
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 396
Zarządzenie nr 0050.56.2018 392
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 391
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 380
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 380
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 370
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 363
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 362
Zarządzenie nr 0050.53.2018 362
Zarządzenie nr 0050.59.2018 360
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 353
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 349
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 345
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 343
Informacja - Hotel Gołębiewski 342
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 342
Wyprawka szkolna 2017-2018 336
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 336
Zarządzenie nr 0050.51.2018 334
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 333
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 327
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 15470
Skład Rady Miejskiej Karpacza 12536
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5790
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1672
Komisje Rady Miejskiej 1269
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1032
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1027
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 537
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 415
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 408
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 402
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 366
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 324
0003.267.2018 309
Zapytanie 0003.1.2018 299
0003.268.2018 286
0003.259.2018 281
0003.262.2018 279
Uchwała nr IX/95/19 279
0003.258.2018 276
0003.263.2018 276
0003.245.2018 275
0003.278.2018 275
Uchwała nr XX/221/20 275
0003.265.2018 274
0003.266.2018 274
0003.240.2018 271
0003.260.2018 271
0003.246.2018 270
0003.239.2018 269
0003.261.2018 269
0003.249.2018 265
0003.240.2018 258
Interpelacja 0003.4.2019 257
0003.264.2018 256
0003.247.2018 254
0003.239.2018. 253
0003.279.2018 252
Uchwała nr X/118/19 252
0003.255.2018 249
0003.241.2018 248
0003.274.2018 248
0003.290.2018 248
Uchwała nr XX/218/20 248
0003.270.2018 247
0003.285.2018 247
Uchwała nr V/45/19 247
0003.254.2018 246
0003.283.2018 246
0003.242.2018 240
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 19069
Formularze-wzory do wypełniania 11102
Godziny pracy 2775
Kierownictwo Urzędu 2372
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1909
Ochrona Danych Osobowych 1658
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1635
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1451
Petycje 1311
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 1214
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1179
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1126
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 986
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 982
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 967
Agnieszka Grabska 938
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 884
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 862
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 846
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 829
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 825
Noemi Kościsz 814
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 813
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 791
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 781
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 779
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 765
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 758
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 747
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 727
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 708
Małgorzata Hajndrych 693
Daniel Ryczkowski 675
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 667
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 662
Komisji Rewizyjnej 657
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 647
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 641
Andrzej Talaga 621
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 619
Radosław Jęcek - początek kadencji 616
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 608
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 581
Joanna Staniszewska 571
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 571
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 561
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 548
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 548
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 543
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 536
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2638
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 884
Przedszkole Publiczne - STATUT 585
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 571
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 457
Informacja o przedszkolu 455
Informacja o spółce 420
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 399
Dane teleadresowe, NIP, REGON 375
Regulamin organizacyjny 375
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 369
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 363
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 356
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 354
Aneks do regulaminu 347
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 339
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 309
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 272
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 268
Szkoła Podstawowa - BILANS 266
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 258
informacja_o_wyniku_naboru 257
Obowiązek informacyjny RODO 254
Bilans 2018 203
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 175
Regulamin udostępniania informacji publicznej 173
Bilans 2018 159
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 142
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 130
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 117
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 95
Bilans 2019 69
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 34
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 23
Klauzula Informacyjna RODO 20