W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 15478
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 10757
obowiązujące w 2018 roku 6979
Karpacz, działka nr 66/4 3454
Rok 2018 3428
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3027
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2783
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2022 r. 2735
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2671
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2518
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2340
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2241
Budżet Obywatelski Karpacza 2206
Wyniki wyborów samorządowych 2174
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1900
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1848
Miasto monitorowane 1596
ZP.120.5.2019 1580
Wymiana źródeł ciepła 1574
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1541
ZP.120.24.2019 1410
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1403
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1362
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1356
Jednostka F - Osiedle Skalne 1283
Udostępnianie informacji o środowisku 1267
ZP.120.38.2018 1259
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1187
obowiązujące w 2017 roku 1184
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1184
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1179
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1148
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1113
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1072
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1068
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1060
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1054
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1054
obowiązujące w 2016 roku 1051
ZP.120.48.2018 1046
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1045
Lista wniosków odrzuconych 1039
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1036
czerwiec 2017 1024
obowiązujące w 2015 roku 1004
Informacje dla wyborców 997
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 980
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 979
obowiązujące w 2014 roku 953
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 944
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 18319
Zastępca Burmistrza 2681
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1184
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 801
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 743
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 676
Informacja - Hotel Gołębiewski 667
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 667
Zarządzenie nr 0050.57.2018 661
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 618
Zarządzenie nr 0050.59.2018 616
Zarządzenie nr 0050.56.2018 613
Zarządzenie nr 0050.60.2018 600
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 586
Zarządzenie nr 0050.58.2018 556
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 539
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 531
Zarządzenie nr 0050.53.2018 512
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 509
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 509
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 503
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 494
Wyprawka szkolna 2017-2018 494
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 486
Zarządzenie nr 0050.50.2018 481
Zarządzenie nr 0050.51.2018 475
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 463
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 433
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 430
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 428
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 424
Opinia sanitarna 423
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 417
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 413
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 400
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 394
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 393
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 389
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 386
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 385
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 379
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 374
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 372
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 370
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 370
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 367
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 361
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 359
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 359
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 357
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 29673
Skład Rady Miejskiej Karpacza 24284
Skład Rady Miejskiej Karpacza 7470
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2740
Komisje Rady Miejskiej 1836
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1712
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1326
Petycje 1223
Uchwała nr XXXV/370/21 784
Uchwała nr XX/218/20 748
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 691
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 606
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 570
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 548
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 525
Uchwała nr V/45/19 505
Uchwała nr IX/95/19 485
Uchwała nr XXIX/332/20 485
Uchwała nr XX/221/20 468
Uchwała nr X/118/19 454
Zapytanie 0003.1.2018 454
0003.265.2018 443
0003.267.2018 443
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 442
Uchwała nr V/32/19 440
0003.245.2018 439
0003.262.2018 439
0003.278.2018 439
0003.268.2018 428
0003.240.2018 421
0003.264.2018 417
0003.258.2018 415
0003.266.2018 413
0003.259.2018 411
0003.283.2018 410
0003.255.2018 406
0003.263.2018 406
0003.246.2018 404
0003.260.2018 402
0003.270.2018 401
Interpelacja 0003.4.2019 399
0003.290.2018 398
0003.249.2018 397
0003.239.2018 393
Uchwała nr XXIII/269/20 393
0003.261.2018 391
0003.247.2018 390
0003.279.2018 388
0003.240.2018 387
0003.274.2018 385
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 33090
Formularze-wzory do wypełniania 21662
Godziny pracy 4957
Kierownictwo Urzędu 4000
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 2911
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2894
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2623
Ochrona Danych Osobowych 2375
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 2078
Petycje 2047
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2019
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1817
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1568
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1536
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1483
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1379
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1319
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1248
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1239
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1172
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1157
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1139
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1106
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1103
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1100
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1079
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1052
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1020
Komisji Rewizyjnej 975
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 938
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 914
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 897
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 891
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 886
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 832
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 791
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 789
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 782
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 768
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 756
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 742
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 694
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 681
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 643
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 627
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3388
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1602
Informacja o spółce 1184
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 899
Przedszkole Publiczne - STATUT 867
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 775
Regulamin organizacyjny 749
Dane teleadresowe, NIP, REGON 743
Informacja o przedszkolu 663
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 607
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 592
Regulamin udostępniania informacji publicznej 547
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 543
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 542
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 537
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 518
Aneks do regulaminu 489
Bilans 2018 450
Bilans za 2018 rok 437
informacja_o_wyniku_naboru 434
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 433
Obowiązek informacyjny RODO 422
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 409
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 373
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 373
Bilans 2018 289
Bilans za 2019 rok 267
Raport o stanie zapewnienia dostępności 235
Bilans 2019 212
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 202
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 195
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 189
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 188
Deklaracja Dostępności 187
Klauzula Informacyjna RODO 184
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 176
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 169
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 166
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 164
Bilans za 2020 rok 161
Raport o stanie zapewniania dostępności 150
Raport o stanie zapewniania dostępności 148
Bilans 2020 140
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 109
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 98
Bilans 2021 81
RODO 81
Bilans za 2021 rok 62
Informacje podstawowe 2