W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 10075
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 7516
obowiązujące w 2018 roku 6666
Rok 2018 3223
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2512
Karpacz, działka nr 66/4 2487
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2216
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2216
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2148
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1905
Wyniki wyborów samorządowych 1847
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1593
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1432
Wymiana źródeł ciepła 1414
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1391
Budżet Obywatelski Karpacza 1370
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1207
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.09.2020 r. 1166
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1141
ZP.120.5.2019 1121
ZP.120.38.2018 1102
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1091
Miasto monitorowane 1064
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1034
Udostępnianie informacji o środowisku 993
ZP.120.24.2019 992
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 969
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 950
obowiązujące w 2017 roku 944
Jednostka F - Osiedle Skalne 930
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 920
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 888
Informacje dla wyborców 882
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 876
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 875
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 869
ZP.120.48.2018 862
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 830
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 815
Lista wniosków odrzuconych 807
czerwiec 2017 781
obowiązujące w 2016 roku 776
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 758
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 750
Obwodowe Komisje Wyborcze 744
obowiązujące w 2015 roku 742
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 730
obowiązujące w 2014 roku 721
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 710
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 702
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 13047
Zastępca Burmistrza 2006
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1751
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1351
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1337
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 805
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 750
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 732
Dolny Śląsk bez smogu! 664
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 653
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 634
Plan polowań 625
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 618
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 570
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 568
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 542
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 536
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 533
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 532
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 526
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 526
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 511
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 509
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 501
Zarządzenie nr 0050.57.2018 499
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 484
Zarządzenie nr 0050.60.2018 468
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 465
Portal informacyjny - budowlane ABC 464
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 452
Zarządzenie nr 0050.59.2018 440
Zarządzenie nr 0050.56.2018 439
Zarządzenie nr 0050.58.2018 438
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 434
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 426
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 423
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 422
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 417
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 412
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 404
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 403
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 402
Zarządzenie nr 0050.53.2018 401
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 398
Informacja - Hotel Gołębiewski 398
Wyprawka szkolna 2017-2018 393
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 391
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 386
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp.z O.O. z siedzibą w Bukowcu 380
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 375
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 18880
Skład Rady Miejskiej Karpacza 15624
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6208
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2044
Komisje Rady Miejskiej 1489
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1217
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1135
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 575
Petycje 537
Uchwała nr XXXV/370/21 509
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 466
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 447
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 446
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 423
Uchwała nr XX/218/20 402
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 362
Zapytanie 0003.1.2018 349
0003.267.2018 348
Uchwała nr IX/95/19 340
0003.245.2018 337
0003.262.2018 328
Uchwała nr XX/221/20 323
0003.268.2018 319
0003.259.2018 317
0003.278.2018 317
0003.265.2018 315
0003.258.2018 314
0003.266.2018 314
0003.263.2018 313
Uchwała nr V/45/19 311
Uchwała nr X/118/19 311
0003.240.2018 310
0003.260.2018 308
0003.246.2018 306
0003.261.2018 306
0003.239.2018 305
0003.249.2018 304
0003.270.2018 303
Interpelacja 0003.4.2019 297
0003.279.2018 295
0003.283.2018 295
Uchwała nr V/32/19 295
0003.255.2018 294
0003.247.2018 293
0003.264.2018 293
0003.290.2018 292
0003.240.2018 291
0003.239.2018. 290
0003.274.2018 286
0003.241.2018 285
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 22764
Formularze-wzory do wypełniania 14651
Godziny pracy 3247
Kierownictwo Urzędu 2775
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2240
Ochrona Danych Osobowych 1880
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1751
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1640
Petycje 1564
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1555
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1234
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1212
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 1102
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1051
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1001
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 937
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 919
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 860
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 859
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 826
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 806
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 791
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 783
Komisji Rewizyjnej 770
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 760
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 734
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 726
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 700
Radosław Jęcek - początek kadencji 690
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 684
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 660
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Punkt potwierdzania profili zaufanych 643
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 624
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 616
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 609
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 599
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 596
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 589
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 588
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 538
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 536
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Dobiecki 528
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2848
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1076
Przedszkole Publiczne - STATUT 655
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 626
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 535
Informacja o przedszkolu 531
Dane teleadresowe, NIP, REGON 476
Informacja o spółce 474
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 460
Regulamin organizacyjny 434
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 431
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 418
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 411
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 405
Aneks do regulaminu 390
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 350
Bilans za 2018 rok 327
Klauzula informacyjna RODO 318
Obowiązek informacyjny RODO 312
informacja_o_wyniku_naboru 308
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 308
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 305
Regulamin udostępniania informacji publicznej 280
Bilans 2018 251
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 241
Bilans 2018 201
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 170
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 156
Bilans za 2019 rok 144
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 137
Bilans 2019 116
Raport o stanie zapewnienia dostępności 106
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 83
Deklaracja Dostępności 76
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 69
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 69
Klauzula Informacyjna RODO 64
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 60
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 49
Raport o stanie zapewniania dostępności 43
Raport o stanie zapewniania dostępności 42
Bilans 2020 33
Bilans 2020 28