W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 18078
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 13332
obowiązujące w 2018 roku 7269
Karpacz, działka nr 66/4 3982
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2023 r. 3811
Rok 2018 3689
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3369
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 3148
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2820
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2757
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2627
Budżet Obywatelski Karpacza 2591
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2446
Wyniki wyborów samorządowych 2375
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2297
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 2212
Miasto monitorowane 1998
Wymiana źródeł ciepła 1716
ZP.120.5.2019 1715
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1638
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1637
ZP.120.24.2019 1562
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1522
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1514
Jednostka F - Osiedle Skalne 1511
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1490
Udostępnianie informacji o środowisku 1473
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1470
obowiązujące w 2017 roku 1443
ZP.120.38.2018 1426
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1349
obowiązujące w 2016 roku 1330
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1316
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1306
obowiązujące w 2015 roku 1276
Lista wniosków odrzuconych 1264
obowiązujące w 2014 roku 1214
czerwiec 2017 1200
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 1197
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1192
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1185
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1178
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1175
ZP.120.48.2018 1171
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1168
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1161
Informacja dla przedsiębiorców w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności 1151
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1138
Informacje dla wyborców 1109
Uchwała nr XLV/463/21 Rady Miejskiej Karpacza w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1099
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 21229
Zastępca Burmistrza 3262
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1470
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 1030
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 839
Informacja - Hotel Gołębiewski 779
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 773
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 769
Zarządzenie nr 0050.57.2018 763
Zarządzenie nr 0050.60.2018 746
Zarządzenie nr 0050.56.2018 728
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 727
Zarządzenie nr 0050.59.2018 716
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 690
Zarządzenie nr 0050.58.2018 680
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 633
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 625
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 614
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 611
Zarządzenie nr 0050.53.2018 606
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 603
Zarządzenie nr 0050.50.2018 585
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 584
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 580
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 574
Zarządzenie nr 0050.51.2018 572
Wyprawka szkolna 2017-2018 565
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 542
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 532
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 519
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 513
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 508
Opinia sanitarna 508
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 501
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 500
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 499
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 493
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 490
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 485
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 478
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 476
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 473
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 472
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 471
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 466
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 460
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 458
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 456
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 453
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 446
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 35664
Skład Rady Miejskiej Karpacza 29174
Skład Rady Miejskiej Karpacza 8765
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 3228
Komisje Rady Miejskiej 2194
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 2067
Petycje 1581
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1563
Uchwała nr XX/218/20 993
Uchwała nr XXXV/370/21 923
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 786
Uchwała nr XXIX/332/20 742
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 712
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 674
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 660
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 609
Uchwała nr V/45/19 602
Uchwała nr IX/95/19 584
Ochrona danych osobowych 576
Uchwała nr XX/221/20 566
Zapytanie 0003.1.2018 551
Uchwała nr X/118/19 550
0003.245.2018 542
0003.267.2018 540
0003.240.2018 539
0003.265.2018 537
Uchwała nr V/32/19 537
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 534
0003.278.2018 532
0003.262.2018 530
Uchwała nr XXIII/269/20 526
0003.268.2018 519
0003.258.2018 514
0003.263.2018 514
0003.264.2018 511
0003.259.2018 508
0003.283.2018 508
0003.246.2018 501
Interpelacja 0003.4.2019 500
XLV Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 5 listopada 2021 r. 500
0003.270.2018 499
0003.255.2018 496
0003.266.2018 495
0003.290.2018 493
0003.239.2018 492
0003.260.2018 488
0003.249.2018 486
0003.274.2018 483
0003.240.2018 478
0003.261.2018 475
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 38360
Formularze-wzory do wypełniania 25382
Godziny pracy 6060
Kierownictwo Urzędu 5106
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 4089
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 3226
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 3064
Ochrona Danych Osobowych 2750
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 2559
Petycje 2343
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2218
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 2130
Punkt potwierdzania profili zaufanych 2104
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1942
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1815
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1619
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1583
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1551
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1507
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1475
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1432
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 1391
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1372
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1370
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1367
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1337
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1303
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1267
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1253
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 1250
Komisji Rewizyjnej 1206
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1179
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1168
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1095
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 1049
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1028
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1023
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 1020
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 1016
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 995
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 989
Stanowisko ds. wydatków 976
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 888
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 881
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Stanowisko ds. płac 1/2 etatu 872
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 858
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Marta Mielczarek - Skarbnik Gminy 813
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3866
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1906
Informacja o spółce 1734
Przedszkole Publiczne - STATUT 1025
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 1003
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 933
Regulamin organizacyjny 853
Dane teleadresowe, NIP, REGON 850
Informacja o przedszkolu 794
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 726
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 716
Regulamin udostępniania informacji publicznej 712
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 673
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 650
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 635
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 619
Aneks do regulaminu 585
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 564
Bilans za 2018 rok 555
Bilans 2018 549
informacja_o_wyniku_naboru 545
Obowiązek informacyjny RODO 535
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 533
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 520
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 489
Bilans 2018 399
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 390
Bilans za 2019 rok 383
Raport o stanie zapewnienia dostępności 324
Bilans 2019 314
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 306
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 303
Deklaracja Dostępności 299
Klauzula Informacyjna RODO 279
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 278
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 273
Bilans za 2020 rok 264
Raport o stanie zapewniania dostępności 257
Raport o stanie zapewniania dostępności 254
Bilans 2020 243
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 236
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 225
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 204
Bilans 2021 201
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 201
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 198
RODO 197
Bilans za 2021 rok 177
Informacje podstawowe 103
Sprawozdanie finansowe 2022 85