W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 14323
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 10375
obowiązujące w 2018 roku 6905
Rok 2018 3359
Karpacz, działka nr 66/4 3299
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2906
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2639
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2638
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2466
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2022 r. 2414
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2320
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2113
Wyniki wyborów samorządowych 2099
Budżet Obywatelski Karpacza 2063
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1792
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1675
Wymiana źródeł ciepła 1528
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1510
ZP.120.5.2019 1497
Miasto monitorowane 1487
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1378
ZP.120.24.2019 1293
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1271
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1259
ZP.120.38.2018 1217
Jednostka F - Osiedle Skalne 1201
Udostępnianie informacji o środowisku 1196
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1145
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1143
obowiązujące w 2017 roku 1130
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1068
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1041
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1034
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1033
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1019
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1018
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1013
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1004
ZP.120.48.2018 1003
obowiązujące w 2016 roku 982
czerwiec 2017 972
Lista wniosków odrzuconych 972
Informacje dla wyborców 964
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 956
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 956
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 949
obowiązujące w 2015 roku 932
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 907
obowiązujące w 2014 roku 892
Uchwała Nr XXI/132/03 Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki F ? Osiedle Skalne 852
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 16823
Zastępca Burmistrza 2502
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1068
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 747
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 720
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 647
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 638
Informacja - Hotel Gołębiewski 636
Zarządzenie nr 0050.57.2018 589
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 586
Zarządzenie nr 0050.59.2018 581
Zarządzenie nr 0050.56.2018 572
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 564
Zarządzenie nr 0050.60.2018 558
Zarządzenie nr 0050.58.2018 518
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 507
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 499
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 480
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 480
Zarządzenie nr 0050.53.2018 480
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 471
Wyprawka szkolna 2017-2018 468
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 463
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 462
Zarządzenie nr 0050.51.2018 444
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 421
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 406
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 405
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 402
Zarządzenie nr 0050.50.2018 398
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 395
Opinia sanitarna 394
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 381
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 381
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 370
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 366
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 363
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 356
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 355
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 353
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 346
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 345
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 345
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 345
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 342
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 342
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 338
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 338
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 335
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 335
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 27820
Skład Rady Miejskiej Karpacza 22678
Skład Rady Miejskiej Karpacza 7163
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2597
Komisje Rady Miejskiej 1746
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1606
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1279
Petycje 1098
Uchwała nr XXXV/370/21 698
Uchwała nr XX/218/20 682
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 661
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 576
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 546
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 518
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 502
Uchwała nr V/45/19 479
Uchwała nr IX/95/19 456
Uchwała nr XX/221/20 446
Zapytanie 0003.1.2018 423
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 417
0003.267.2018 414
0003.245.2018 410
Uchwała nr X/118/19 407
0003.265.2018 406
0003.278.2018 404
Uchwała nr V/32/19 402
0003.262.2018 401
0003.268.2018 392
0003.240.2018 390
0003.258.2018 387
0003.259.2018 386
0003.263.2018 383
0003.266.2018 383
0003.255.2018 382
Uchwała nr XXIX/332/20 377
0003.283.2018 376
0003.246.2018 375
0003.249.2018 374
0003.260.2018 372
0003.270.2018 371
0003.290.2018 370
0003.261.2018 368
0003.239.2018 366
0003.247.2018 364
0003.279.2018 363
Interpelacja 0003.4.2019 363
0003.264.2018 362
0003.274.2018 357
0003.240.2018 356
0003.239.2018. 349
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 30879
Formularze-wzory do wypełniania 20552
Godziny pracy 4604
Kierownictwo Urzędu 3722
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2762
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2383
Ochrona Danych Osobowych 2261
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 2101
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1969
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1952
Petycje 1901
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1709
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1454
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1404
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1339
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1338
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1214
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1207
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1124
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1098
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1089
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1062
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1041
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1036
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 997
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 969
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 969
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 928
Komisji Rewizyjnej 925
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 883
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 857
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 810
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 796
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 748
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 740
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 735
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 709
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 705
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 674
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 673
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 654
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 626
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 601
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3202
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1467
Informacja o spółce 995
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 870
Przedszkole Publiczne - STATUT 821
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 725
Dane teleadresowe, NIP, REGON 704
Informacja o przedszkolu 631
Regulamin organizacyjny 626
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 559
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 553
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 503
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 501
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 489
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 485
Regulamin udostępniania informacji publicznej 482
Aneks do regulaminu 463
Bilans 2018 424
Bilans za 2018 rok 410
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 402
informacja_o_wyniku_naboru 401
Obowiązek informacyjny RODO 388
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 376
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 338
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 288
Bilans 2018 261
Bilans za 2019 rok 231
Raport o stanie zapewnienia dostępności 202
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 196
Bilans 2019 186
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 181
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 162
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 160
Deklaracja Dostępności 154
Klauzula Informacyjna RODO 152
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 152
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 146
Bilans za 2020 rok 133
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 129
Raport o stanie zapewniania dostępności 122
Raport o stanie zapewniania dostępności 118
Bilans 2020 111
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 107
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu w Karpaczu 104
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 66
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 57
RODO 44
Bilans 2021 38
Bilans za 2021 rok 30