Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 3773
Rok 2018 2640
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2380
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1579
Zasady odbioru odpadów komunalnych 1294
Wyniki wyborów samorządowych 1291
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 996
Karpacz, działka nr 66/4 953
Karpacz (480-1603 m) 930
Wymiana źródeł ciepła 896
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 727
ZP.120.5.2019 717
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 673
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 670
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 626
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 604
ZP.120.38.2018 602
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 593
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 583
ZP.120.48.2018 531
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 526
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 521
Udostępnianie informacji o środowisku 510
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 485
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 467
obowiązujące w 2017 roku 458
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 454
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 450
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 438
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 430
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 415
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 398
czerwiec 2017 369
Jednostka F - Osiedle Skalne 368
ZP.120.3.2019 366
Sprawozdania na koniec 2017 roku 365
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 359
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 358
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 350
Lista wniosków odrzuconych 349
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 348
obowiązujące w 2016 roku 347
ZP.120.31.2018 344
obowiązujące w 2014 roku 340
obowiązujące w 2015 roku 338
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 330
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 323
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu pomocy społecznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 321
Strategia Edukacyjna 318
obowiązujące w 2012 roku 313
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 4686
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1204
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 851
Zastępca Burmistrza 811
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 766
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 456
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 452
Plan polowań 371
Dolny Śląsk bez smogu! 369
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 361
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 326
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 313
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 307
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 305
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 304
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 295
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 289
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 289
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 259
Portal informacyjny - budowlane ABC 245
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 239
Zarządzenie nr 0050.57.2018 235
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 225
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 211
Zarządzenie nr 0050.60.2018 202
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 200
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 193
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 192
Zarządzenie nr 0050.56.2018 192
Zarządzenie nr 0050.58.2018 188
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 186
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 182
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 180
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 180
Zarządzenie nr 0050.59.2018 180
Zarządzenie nr 0050.53.2018 177
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 176
Zarządzenie nr 0050.51.2018 174
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 172
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 170
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 170
Informacja - Hotel Gołębiewski 168
Wyprawka szkolna 2017-2018 168
Opinia sanitarna 166
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 166
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 165
Zarządzenie nr 0050.50.2018 165
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 162
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 162
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 161
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 4510
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4297
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4122
Komisje Rady Miejskiej 698
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 661
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 632
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 541
0003.267.2018 176
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 172
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 168
0003.258.2018 158
0003.263.2018 156
0003.268.2018 154
0003.262.2018 153
Zapytanie 0003.1.2018 150
0003.265.2018 149
0003.266.2018 147
0003.240.2018 144
0003.246.2018 143
0003.259.2018 142
0003.249.2018 140
0003.245.2018 138
0003.260.2018 138
0003.239.2018 137
0003.240.2018 137
0003.261.2018 134
0003.279.2018 130
0003.239.2018. 129
0003.247.2018 129
0003.264.2018 128
0003.274.2018 126
0003.270.2018 124
0003.285.2018 124
0003.278.2018 123
0003.255.2018 122
0003.254.2018 121
0003.241.2018 120
0003.286.2018 116
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 116
0003.243.2018 113
Interpelacja 0003.4.2019 113
0003.273.2018 110
0003.283.2018 110
0003.244.2018 107
0003.276.2018 106
0003.290.2018 106
0003.281.2018 105
0003.242.2018 104
0003.251.2018 101
0003.269.2018 98
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 8417
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1204
Formularze-wzory do wypełniania 1175
Kierownictwo Urzędu 1075
Godziny pracy 991
Ochrona Danych Osobowych 983
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 873
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 667
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 629
Petycje 605
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 479
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 478
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 477
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 462
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 408
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 399
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 397
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 396
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 385
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 384
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 384
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 383
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 368
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 357
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 345
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 340
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 337
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 333
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 331
Radosław Jęcek - początek kadencji 329
Komisji Rewizyjnej 328
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 321
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 307
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 296
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 291
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 287
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 285
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 279
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 275
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 274
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 271
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 249
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 242
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 238
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 234
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 232
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 226
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 221
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 210
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 207
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 675
Informacja o przedszkolu 219
Przedszkole Publiczne - STATUT 207
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 204
Regulamin organizacyjny 199
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 196
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 196
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 180
Informacja o spółce 179
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 176
Aneks do regulaminu 175
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 174
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 172
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 171
Dane teleadresowe, NIP, REGON 168
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 99
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 85
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 80
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 75
informacja_o_wyniku_naboru 71
Obowiązek informacyjny RODO 69
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 61
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 51
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 50
Szkoła Podstawowa - BILANS 40
Bilans 2018 32
Bilans 2018 8

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij