W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 13503
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 10086
obowiązujące w 2018 roku 6842
Rok 2018 3318
Karpacz, działka nr 66/4 3198
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2696
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2617
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2466
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2402
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2305
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2022 r. 2215
Wyniki wyborów samorządowych 2033
Budżet Obywatelski Karpacza 1950
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1911
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1752
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1615
Wymiana źródeł ciepła 1508
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1487
Miasto monitorowane 1410
ZP.120.5.2019 1363
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1349
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1220
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1218
ZP.120.24.2019 1215
ZP.120.38.2018 1187
Udostępnianie informacji o środowisku 1145
Jednostka F - Osiedle Skalne 1133
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1120
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1118
obowiązujące w 2017 roku 1088
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1007
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1005
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1004
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 997
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 993
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 986
ZP.120.48.2018 968
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 962
Informacje dla wyborców 944
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 934
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 930
obowiązujące w 2016 roku 927
Lista wniosków odrzuconych 925
obowiązujące w 2015 roku 884
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 881
czerwiec 2017 881
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 850
obowiązujące w 2014 roku 844
Uchwała Nr XXI/132/03 Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki F ? Osiedle Skalne 810
Obwodowe Komisje Wyborcze 801
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 16064
Zastępca Burmistrza 2401
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 986
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 718
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 665
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 626
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 620
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 565
Zarządzenie nr 0050.57.2018 563
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 548
Zarządzenie nr 0050.60.2018 534
Zarządzenie nr 0050.59.2018 526
Zarządzenie nr 0050.56.2018 501
Zarządzenie nr 0050.58.2018 497
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 492
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 479
Informacja - Hotel Gołębiewski 469
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 462
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 461
Zarządzenie nr 0050.53.2018 457
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 455
Wyprawka szkolna 2017-2018 449
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 448
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 442
Zarządzenie nr 0050.51.2018 422
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 389
Opinia sanitarna 376
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 368
Zarządzenie nr 0050.50.2018 368
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 364
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 361
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 352
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 349
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 344
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 338
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 336
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 336
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 336
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 334
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 331
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 330
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 330
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 329
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 328
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 326
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 326
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 325
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 324
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 321
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 321
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 26501
Skład Rady Miejskiej Karpacza 21539
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6984
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2502
Komisje Rady Miejskiej 1677
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1557
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1251
Petycje 970
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 641
Uchwała nr XXXV/370/21 632
Uchwała nr XX/218/20 622
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 557
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 525
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 495
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 490
Uchwała nr IX/95/19 430
Uchwała nr V/45/19 415
Zapytanie 0003.1.2018 407
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 406
Uchwała nr XX/221/20 401
0003.267.2018 400
0003.245.2018 390
0003.262.2018 387
0003.278.2018 386
Uchwała nr X/118/19 384
0003.265.2018 379
0003.268.2018 376
0003.258.2018 373
0003.259.2018 372
0003.240.2018 369
0003.263.2018 368
0003.266.2018 366
0003.255.2018 362
0003.246.2018 360
0003.283.2018 360
0003.260.2018 358
0003.249.2018 357
Uchwała nr V/32/19 357
0003.270.2018 355
0003.239.2018 354
0003.261.2018 353
0003.290.2018 352
0003.247.2018 350
0003.264.2018 350
0003.279.2018 350
Interpelacja 0003.4.2019 349
0003.240.2018 345
0003.274.2018 342
0003.239.2018. 337
0003.241.2018 330
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 29068
Formularze-wzory do wypełniania 19618
Godziny pracy 4323
Kierownictwo Urzędu 3504
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2699
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2247
Ochrona Danych Osobowych 2171
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1916
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1885
Petycje 1831
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 1755
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1651
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1409
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1300
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1258
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 1209
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1173
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1074
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1062
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1039
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1038
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 1025
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 998
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 953
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 948
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 940
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 918
Komisji Rewizyjnej 885
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 856
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 852
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 835
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 771
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 732
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 717
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 695
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 669
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 665
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 655
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 651
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 638
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 602
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 564
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Irena Seweryn - Radna Rady Miejskiej Karpacza 556
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3013
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1308
Informacja o spółce 802
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 788
Przedszkole Publiczne - STATUT 777
Dane teleadresowe, NIP, REGON 649
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 640
Informacja o przedszkolu 615
Regulamin organizacyjny 539
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 532
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 528
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 477
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 473
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 468
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 449
Aneks do regulaminu 445
Regulamin udostępniania informacji publicznej 432
Bilans za 2018 rok 391
informacja_o_wyniku_naboru 376
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 371
Obowiązek informacyjny RODO 358
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 355
Bilans 2018 340
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 315
Bilans 2018 245
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 238
Bilans za 2019 rok 208
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 191
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 176
Raport o stanie zapewnienia dostępności 176
Bilans 2019 167
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 155
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 136
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 134
Klauzula Informacyjna RODO 131
Deklaracja Dostępności 130
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 122
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 113
Bilans za 2020 rok 110
Raport o stanie zapewniania dostępności 103
Raport o stanie zapewniania dostępności 96
Bilans 2020 95
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu w Karpaczu 78
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 76
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 46
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 40
RODO 21
Bilans za 2021 rok 12
Bilans 2021 10