Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 2165
Rok 2018 1441
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1355
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 1339
Wyniki wyborów samorządowych 1146
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 774
Zasady odbioru odpadów komunalnych 718
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 586
Karpacz, działka nr 66/4 517
Wymiana źródeł ciepła 510
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 475
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 472
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 436
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 399
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 385
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 384
ZP.120.38.2018 377
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 364
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 359
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 339
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 329
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 306
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 289
ZP.120.48.2018 281
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 271
obowiązujące w 2017 roku 267
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 266
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 260
ZP.120.31.2018 239
Udostępnianie informacji o środowisku 232
Komunikat w sprawie udostępnienia komitetom wyborczym bezpłatnych miejsce na umieszczanie pojedynczych plakatów wyborczych 226
Sprawozdania na koniec 2017 roku 226
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 224
czerwiec 2017 210
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 204
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 200
ZP.120.23.2018 197
Ogłoszenie w sprawie usługi transportowej - 06.2018 191
obowiązujące w 2016 roku 190
obowiązujące w 2015 roku 188
Jednostka F - Osiedle Skalne 182
obowiązujące w 2014 roku 180
Lista wniosków odrzuconych 179
ZP.271.137.2018 178
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 176
Strategia Edukacyjna 174
obowiązujące w 2012 roku 172
obowiązujące w 2008 roku 170
przetarg nieograniczony - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych 168
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 167
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 2815
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1024
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 642
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 514
Zastępca Burmistrza 480
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 281
Dolny Śląsk bez smogu! 276
Obwieszczenie o wyłoźeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza w obszarze kolei linowej i tras narciarskich KOPA. 265
Plan polowań 238
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 222
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 216
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 207
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 200
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 158
Portal informacyjny - budowlane ABC 158
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 153
Zarządzenie nr 0050.57.2018 143
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 134
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 130
Zarządzenie nr 0050.60.2018 126
Zarządzenie nr 0050.56.2018 118
Zarządzenie nr 0050.58.2018 111
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 109
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 106
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 104
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 102
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 99
Zarządzenie nr 0050.53.2018 99
Zarządzenie nr 0050.59.2018 97
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 96
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 94
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 94
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 93
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 93
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 92
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 91
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 91
Opinia sanitarna 91
Zarządzenie nr 0050.51.2018 91
Wyprawka szkolna 2017-2018 90
Zarządzenie nr 0050.50.2018 90
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 88
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 87
Informacja - Hotel Gołębiewski 86
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 86
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 85
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 85
Ogłoszenie o wyborze oferty-ulotki informacyjne 84
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 83
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 83
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 3277
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 2180
Skład Rady Miejskiej Karpacza 1775
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 447
Komisje Rady Miejskiej 437
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 313
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 197
0003.267.2018 108
0003.263.2018 93
0003.258.2018 92
0003.262.2018 92
0003.265.2018 89
0003.268.2018 89
0003.266.2018 86
0003.249.2018 82
0003.260.2018 82
0003.240.2018 80
0003.246.2018 79
0003.240.2018 78
0003.239.2018 77
0003.259.2018 77
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 77
0003.239.2018. 73
0003.245.2018 70
0003.264.2018 69
0003.279.2018 69
0003.247.2018 68
0003.285.2018 67
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 66
0003.261.2018 65
0003.241.2018 63
0003.254.2018 63
0003.255.2018 63
0003.274.2018 62
0003.270.2018 60
0003.243.2018 55
0003.286.2018 55
Zapytanie 0003.1.2018 50
0003.242.2018 45
0003.244.2018 44
0003.251.2018 43
0003.273.2018 43
0003.283.2018 43
0003.290.2018 43
0003.269.2018 41
0003.278.2018 41
0003.281.2018 41
0003.284.2018 39
0003.276.2018 37
0003.277.2018 37
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 4531
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1024
Ochrona Danych Osobowych 710
Kierownictwo Urzędu 645
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 622
Godziny pracy 574
Formularze-wzory do wypełniania 477
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 396
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 366
Petycje 336
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 270
Obwieszczenie o wyłoźeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza w obszarze kolei linowej i tras narciarskich KOPA. 265
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 263
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 251
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 250
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 243
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 228
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 210
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 210
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 209
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 202
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 194
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 193
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 182
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 180
Radosław Jęcek - początek kadencji 180
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 169
Komisji Rewizyjnej 165
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 164
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 158
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 152
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 150
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 150
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 149
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 149
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego 140
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 137
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 135
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 135
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 135
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 134
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 131
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 127
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 125
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 119
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 116
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Elżbieta Piotrowska 116
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 115
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 114
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 112
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe, NIP, REGON 122
Informacja o przedszkolu 116
Informacja o zespole szkół 114
Regulamin organizacyjny 109
Przedszkole Publiczne - STATUT 104
Aneks do regulaminu 100
Statut Gimnazjum w Karpaczu 96
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 93
Statut Zespołu Szkół w Karpaczu - Szkoła Postawowa - ualtualnienie 93
Dane teleadresowe, NIP, REGON 92
Informacja o spółce 92
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 92
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 91
Statut Gimnazjum im. Ratownikó Górskich w Karpaczu - uaktualnienie 91
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 90
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 89
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Karpaczu 87
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - Opis dla potrzeb BIP.doc 86
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 83
Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół 83
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - status prawny.pdf 42
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.pdf 38
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 28
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 23
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 22

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij