W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 21673
obowiązujące w 2018 roku 7530
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2024 r. 5587
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3881
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 3542
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 3440
Budżet Obywatelski Karpacza 3272
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 3075
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 3038
Wyniki wyborów 3002
Wyniki wyborów samorządowych 2835
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2743
Miasto monitorowane 2555
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 2508
ZP.120.5.2019 2271
czerwiec 2017 1943
ZP.120.24.2019 1936
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1878
Wymiana źródeł ciepła 1835
ZP.120.38.2018 1810
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1782
Jednostka F - Osiedle Skalne 1777
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1758
obowiązujące w 2017 roku 1700
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1694
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1676
Udostępnianie informacji o środowisku 1674
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1640
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1635
Lista wniosków odrzuconych 1576
Informacja dla przedsiębiorców w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności 1573
obowiązujące w 2016 roku 1544
obowiązujące w 2015 roku 1539
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1486
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 1483
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1449
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1442
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2022 rok 1442
obowiązujące w 2014 roku 1436
Uchwała nr XLV/463/21 Rady Miejskiej Karpacza w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1420
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1404
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1389
ZP.120.48.2018 1348
Zgłoś źródło ciepła! 1347
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1340
Informacje dla wyborców 1287
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1280
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1265
Jednostka B1 - Karpacz Górny 1260
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1244
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 26045
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1676
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 1255
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 987
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 977
Zarządzenie nr 0050.60.2018 956
Informacja - Hotel Gołębiewski 882
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 878
Zarządzenie nr 0050.57.2018 860
Zarządzenie nr 0050.59.2018 842
Zarządzenie nr 0050.56.2018 837
Zarządzenie nr 0050.58.2018 837
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 814
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 813
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 795
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 770
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 769
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 759
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 734
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 733
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 724
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 723
Zarządzenie nr 0050.53.2018 712
Zarządzenie nr 0050.50.2018 703
Wyprawka szkolna 2017-2018 691
Zarządzenie nr 0050.51.2018 679
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 678
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 673
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 660
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 654
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 648
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 640
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 637
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 627
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 620
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 614
Opinia sanitarna 612
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 606
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 603
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 603
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 590
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 583
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 579
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 578
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z 11.10.2011 560
Zaproszenie do udziału w kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 560
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 556
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 553
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 546
Ocena wodociągów miejskich za I półrocze 2012 r. 541
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 45608
Skład Rady Miejskiej Karpacza 34843
Skład Rady Miejskiej Karpacza 10292
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 3773
Komisje Rady Miejskiej 2547
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 2507
Skład Rady Miejskiej 2096
Petycje 2025
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 2006
Uchwała nr XX/218/20 1414
Uchwała nr XXXV/370/21 1063
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 955
Uchwała nr XXIX/332/20 920
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 852
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 852
Ochrona danych osobowych 849
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 812
Uchwała nr IX/95/19 771
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 742
Uchwała nr V/32/19 732
Uchwała nr V/45/19 729
Interpelacja 0003.4.2019 720
0003.268.2018 712
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 707
0003.240.2018 695
0003.264.2018 689
Uchwała nr XX/221/20 689
0003.265.2018 688
0003.261.2018 687
0003.262.2018 675
Uchwała nr XXIII/269/20 671
Uchwała nr X/118/19 668
Zapytanie 0003.1.2018 667
0003.260.2018 662
0003.259.2018 656
0003.263.2018 656
0003.267.2018 653
0003.245.2018 652
0003.240.2018 651
0003.255.2018 643
0003.258.2018 642
0003.290.2018 639
0003.278.2018 637
XLV Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 5 listopada 2021 r. 634
0003.239.2018 631
0003.246.2018 630
0003.270.2018 630
0003.283.2018 616
0003.266.2018 594
0003.247.2018 589
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 45167
Formularze-wzory do wypełniania 29812
Godziny pracy 7884
Kierownictwo Urzędu 6301
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 5660
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 4273
Ochrona Danych Osobowych 3094
Punkt potwierdzania profili zaufanych 3058
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 3051
Petycje 2715
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 2502
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 2461
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2436
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 2241
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 2065
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 2035
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 1998
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1961
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1919
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1834
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1722
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1696
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1696
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1666
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1663
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 1654
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1530
Komisji Rewizyjnej 1520
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1520
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1490
Marta Czech - Dyrektor Bublioteki Publicznej w Karpaczu 1490
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1459
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 1410
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 1396
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1370
Stanowisko ds. płac 1/2 etatu 1342
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1339
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 1330
Marta Mielczarek - Skarbnik Gminy 1310
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1292
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1288
Stanowisko ds. wydatków 1223
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 1144
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 1140
Maria Supeł - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karpaczu 1109
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 1108
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1086
Stanowisko ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT 1073
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Kierownik Referatu Promocji 1010
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 4302
Informacja o spółce 2409
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 2218
Przedszkole Publiczne - STATUT 1197
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 1127
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 1105
Regulamin organizacyjny 961
Dane teleadresowe, NIP, REGON 953
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 859
Regulamin udostępniania informacji publicznej 855
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 844
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 841
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 824
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 740
Aneks do regulaminu 739
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 733
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 720
Bilans za 2018 rok 691
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 670
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 660
Obowiązek informacyjny RODO 658
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 649
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 644
Bilans 2018 634
Bilans 2018 591
Bilans za 2019 rok 547
Bilans 2019 522
Raport o stanie zapewniania dostępności 443
Raport o stanie zapewnienia dostępności 433
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 431
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 419
Deklaracja Dostępności 415
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 410
Raport o stanie zapewniania dostępności 399
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 392
Bilans 2021 376
Bilans za 2020 rok 375
Bilans 2020 372
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 369
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 348
RODO 327
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 322
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok 307
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 279
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 268
Sprawozdanie finansowe 2022 260
Informacje podstawowe 212
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 206
Sprawozdanie finansowe 2023 58
Klauzula informacyjna RODO 42