W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 9145
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 6941
obowiązujące w 2018 roku 6586
Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 31.08.2020 r. 3562
Rok 2018 3200
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2453
Karpacz, działka nr 66/4 2319
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2169
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2155
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1953
Wyniki wyborów samorządowych 1786
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1721
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1492
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1397
Wymiana źródeł ciepła 1366
Budżet Obywatelski Karpacza 1255
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1247
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1160
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1050
ZP.120.5.2019 1039
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1003
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.09.2020 r. 985
Miasto monitorowane 977
ZP.120.38.2018 971
ZP.120.24.2019 945
Udostępnianie informacji o środowisku 928
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 921
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 902
obowiązujące w 2017 roku 887
Jednostka F - Osiedle Skalne 861
Informacje dla wyborców 854
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 848
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 833
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 832
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 830
ZP.120.48.2018 828
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 818
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 791
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 768
Plan postępowań o udzielenie zamówień 752
Lista wniosków odrzuconych 748
czerwiec 2017 729
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 726
Obwodowe Komisje Wyborcze 716
obowiązujące w 2016 roku 709
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 704
obowiązujące w 2015 roku 673
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 666
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 662
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 661
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 12278
Zastępca Burmistrza 1870
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1696
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1294
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1283
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 760
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 647
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 626
Dolny Śląsk bez smogu! 623
Plan polowań 598
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 590
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 585
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 544
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 540
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 537
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 510
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 509
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 506
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 496
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 493
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 491
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 486
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 481
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 475
Zarządzenie nr 0050.57.2018 472
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 448
Zarządzenie nr 0050.60.2018 438
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 436
Portal informacyjny - budowlane ABC 433
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 418
Zarządzenie nr 0050.58.2018 413
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 410
Zarządzenie nr 0050.56.2018 408
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 395
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 395
Zarządzenie nr 0050.59.2018 393
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 390
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 385
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 385
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 378
Zarządzenie nr 0050.53.2018 378
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 370
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 369
Wyprawka szkolna 2017-2018 369
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 366
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 364
Informacja - Hotel Gołębiewski 359
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 357
Zarządzenie nr 0050.51.2018 349
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 345
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 17584
Skład Rady Miejskiej Karpacza 14138
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6005
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1853
Komisje Rady Miejskiej 1359
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1127
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1074
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 550
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 435
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 423
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 419
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 387
Uchwała nr XXXV/370/21 362
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 337
Uchwała nr XX/218/20 328
0003.267.2018 324
Petycje 321
Zapytanie 0003.1.2018 316
0003.245.2018 310
0003.262.2018 302
Uchwała nr IX/95/19 300
0003.268.2018 297
0003.259.2018 293
0003.278.2018 292
0003.258.2018 290
0003.263.2018 290
0003.266.2018 289
Uchwała nr XX/221/20 289
0003.265.2018 288
0003.240.2018 284
0003.260.2018 284
0003.239.2018 282
0003.246.2018 282
0003.261.2018 282
0003.249.2018 280
Uchwała nr V/45/19 280
0003.270.2018 279
Uchwała nr X/118/19 278
Interpelacja 0003.4.2019 273
0003.240.2018 269
0003.247.2018 269
0003.264.2018 269
0003.239.2018. 267
0003.255.2018 267
0003.279.2018 267
0003.283.2018 265
0003.290.2018 265
0003.274.2018 263
Uchwała nr V/32/19 262
0003.241.2018 261
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 21158
Formularze-wzory do wypełniania 13370
Godziny pracy 3009
Kierownictwo Urzędu 2575
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2110
Ochrona Danych Osobowych 1724
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1696
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1534
Petycje 1431
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1359
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1176
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1085
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1009
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 952
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 901
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 864
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 818
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 801
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 781
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 780
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 749
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 738
Komisji Rewizyjnej 711
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 697
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 689
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 683
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Radosław Jęcek - początek kadencji 658
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 643
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 629
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 596
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 594
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 594
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 572
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 562
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 557
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 547
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Dobiecki 528
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 500
Punkt potwierdzania profili zaufanych 489
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 482
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 473
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 472
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2757
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 978
Przedszkole Publiczne - STATUT 616
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 547
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 496
Informacja o przedszkolu 491
Informacja o spółce 438
Dane teleadresowe, NIP, REGON 434
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 427
Regulamin organizacyjny 400
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 395
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 389
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 380
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 377
Aneks do regulaminu 367
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 326
Bilans za 2018 rok 289
Klauzula informacyjna RODO 289
Obowiązek informacyjny RODO 283
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 283
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 277
informacja_o_wyniku_naboru 275
Regulamin udostępniania informacji publicznej 222
Bilans 2018 218
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 209
Bilans 2018 174
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 150
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 135
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 120
Bilans za 2019 rok 113
Bilans 2019 89
Raport o stanie zapewnienia dostępności 72
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 56
Deklaracja Dostępności 44
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 43
Klauzula Informacyjna RODO 38
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 30
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 22
Raport o stanie zapewniania dostępności 15
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 14
Raport o stanie zapewniania dostępności 12