W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 6589
obowiązujące w 2018 roku 6353
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 5380
Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 31.08.2020 r. 3383
Rok 2018 3173
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2246
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2036
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 1940
Karpacz, działka nr 66/4 1847
Wyniki wyborów samorządowych 1612
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1457
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1355
Wymiana źródeł ciepła 1324
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1275
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1227
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1076
Budżet Obywatelski Karpacza 1053
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 974
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 942
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 930
ZP.120.5.2019 916
ZP.120.38.2018 891
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 877
ZP.120.24.2019 825
Udostępnianie informacji o środowisku 819
Miasto monitorowane 813
Informacje dla wyborców 804
obowiązujące w 2017 roku 800
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 779
ZP.120.48.2018 763
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 761
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 734
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 732
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 704
Jednostka F - Osiedle Skalne 698
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 684
Lista wniosków odrzuconych 661
Obwodowe Komisje Wyborcze 658
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 658
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 633
czerwiec 2017 627
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 621
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 620
obowiązujące w 2016 roku 614
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 613
obowiązujące w 2015 roku 603
obowiązujące w 2014 roku 598
Sprawozdania na koniec 2017 roku 594
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 592
Plan postępowań o udzielenie zamówień 591
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 9862
Zastępca Burmistrza 1614
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1569
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1173
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1135
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 709
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 599
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 562
Plan polowań 559
Dolny Śląsk bez smogu! 551
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 540
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 530
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 511
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 493
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 472
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 463
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 459
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 450
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 449
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 442
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 432
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 432
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 425
Zarządzenie nr 0050.57.2018 422
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 396
Zarządzenie nr 0050.60.2018 396
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 382
Zarządzenie nr 0050.58.2018 380
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 379
Portal informacyjny - budowlane ABC 379
Zarządzenie nr 0050.56.2018 371
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 360
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 359
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 358
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 347
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 345
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 340
Zarządzenie nr 0050.59.2018 339
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 336
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 327
Zarządzenie nr 0050.53.2018 327
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 326
Informacja - Hotel Gołębiewski 325
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 324
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 320
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 320
Wyprawka szkolna 2017-2018 317
Zarządzenie nr 0050.51.2018 314
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 313
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 312
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 12814
Skład Rady Miejskiej Karpacza 10688
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5481
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1471
Komisje Rady Miejskiej 1183
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 984
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 948
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 517
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 396
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 391
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 380
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 354
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 306
0003.267.2018 290
Zapytanie 0003.1.2018 279
0003.268.2018 269
0003.245.2018 263
0003.258.2018 261
0003.259.2018 261
0003.262.2018 261
0003.263.2018 259
0003.278.2018 259
0003.265.2018 257
0003.266.2018 257
0003.239.2018 255
0003.261.2018 254
0003.240.2018 252
0003.260.2018 251
Uchwała nr IX/95/19 251
0003.246.2018 249
0003.249.2018 247
0003.264.2018 241
0003.240.2018 240
0003.247.2018 239
0003.279.2018 238
0003.239.2018. 237
0003.241.2018 234
0003.274.2018 234
Interpelacja 0003.4.2019 234
0003.283.2018 233
0003.254.2018 232
0003.290.2018 232
0003.270.2018 230
0003.285.2018 229
0003.242.2018 225
Uchwała nr V/45/19 225
0003.255.2018 224
0003.286.2018 222
0003.273.2018 220
Uchwała nr X/118/19 219
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 17084
Formularze-wzory do wypełniania 9155
Godziny pracy 2419
Kierownictwo Urzędu 2160
Ochrona Danych Osobowych 1585
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1569
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1382
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1333
Petycje 1192
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 1056
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1020
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 977
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 900
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 831
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 831
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 816
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 785
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 775
Agnieszka Grabska 774
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 770
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 754
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 750
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 745
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 728
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 723
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 696
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 690
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 678
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 672
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 671
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 616
Komisji Rewizyjnej 614
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 611
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 607
Noemi Kościsz 597
Daniel Ryczkowski 592
Małgorzata Hajndrych 574
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 574
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 574
Radosław Jęcek - początek kadencji 572
Andrzej Talaga 563
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 533
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 532
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 529
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 516
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 511
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 509
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 498
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 496
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 491
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2305
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 697
Przedszkole Publiczne - STATUT 525
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 517
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 428
Informacja o przedszkolu 423
Informacja o spółce 389
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 361
Regulamin organizacyjny 350
Dane teleadresowe, NIP, REGON 342
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 338
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 333
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 333
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 327
Aneks do regulaminu 325
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 290
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 250
Szkoła Podstawowa - BILANS 245
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 242
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 242
Obowiązek informacyjny RODO 241
informacja_o_wyniku_naboru 234
Bilans 2018 184
Bilans 2018 143
Regulamin udostępniania informacji publicznej 138
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 132
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 132
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 120
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 111
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 65
Bilans 2019 52
Klauzula Informacyjna RODO 4
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 4
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 2