W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 16608
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 11562
obowiązujące w 2018 roku 7062
Karpacz, działka nr 66/4 3622
Rok 2018 3491
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2023 r. 3206
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 3121
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2905
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2709
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2573
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2371
Budżet Obywatelski Karpacza 2349
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 2341
Wyniki wyborów samorządowych 2240
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2071
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1936
Miasto monitorowane 1713
ZP.120.5.2019 1634
Wymiana źródeł ciepła 1633
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1567
ZP.120.24.2019 1473
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1448
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1438
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1400
Jednostka F - Osiedle Skalne 1347
ZP.120.38.2018 1341
Udostępnianie informacji o środowisku 1326
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1288
Ocena jakości wody wodociągów miejskich za I półrocze 2019 1263
obowiązujące w 2017 roku 1255
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 1231
Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie Gminy Karpacz 1230
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1215
obowiązujące w 2016 roku 1134
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 1102
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 1099
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 1097
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1092
Lista wniosków odrzuconych 1089
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1088
ZP.120.48.2018 1087
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 1085
obowiązujące w 2015 roku 1082
czerwiec 2017 1075
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 1065
Informacje dla wyborców 1030
obowiązujące w 2014 roku 1024
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 1016
Uchwała nr XXIX/326/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1012
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 985
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 19339
Zastępca Burmistrza 2851
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 1288
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 849
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 766
Informacja - Hotel Gołębiewski 704
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 703
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 695
Zarządzenie nr 0050.57.2018 684
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 650
Zarządzenie nr 0050.59.2018 647
Zarządzenie nr 0050.56.2018 642
Zarządzenie nr 0050.60.2018 623
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 612
Zarządzenie nr 0050.58.2018 588
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 563
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 560
Zarządzenie nr 0050.53.2018 540
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 538
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 538
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 534
Wyprawka szkolna 2017-2018 519
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 515
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 514
Zarządzenie nr 0050.50.2018 513
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. 503
Zarządzenie nr 0050.51.2018 502
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 460
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 455
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 453
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 445
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Karpacz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu 445
Opinia sanitarna 442
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 439
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 429
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 419
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 418
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 415
Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną - PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNEJ I KĄPIELOWEJ w KARPACZU. 413
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 410
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 404
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza w sprawie przystąpienia do prac nad Planem Odnowy Miejscowości Gminy Karpacz 399
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 397
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 396
Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 393
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 390
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 390
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 384
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 375
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 373
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 31502
Skład Rady Miejskiej Karpacza 26104
Skład Rady Miejskiej Karpacza 8026
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2859
Komisje Rady Miejskiej 1928
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1833
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1386
Petycje 1296
Uchwała nr XX/218/20 857
Uchwała nr XXXV/370/21 832
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 715
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 635
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 591
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 587
Uchwała nr XXIX/332/20 580
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 546
Uchwała nr V/45/19 533
Uchwała nr IX/95/19 514
Uchwała nr XX/221/20 497
Zapytanie 0003.1.2018 482
Uchwała nr X/118/19 480
0003.267.2018 472
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 468
0003.265.2018 467
0003.245.2018 465
0003.262.2018 465
Uchwała nr V/32/19 461
0003.278.2018 460
0003.240.2018 454
0003.268.2018 451
0003.264.2018 442
0003.259.2018 438
0003.258.2018 437
0003.283.2018 434
0003.246.2018 431
0003.266.2018 431
0003.263.2018 430
Uchwała nr XXIII/269/20 430
0003.255.2018 427
Interpelacja 0003.4.2019 427
0003.270.2018 424
0003.290.2018 422
0003.260.2018 420
0003.249.2018 417
0003.239.2018 416
0003.274.2018 412
Ochrona danych osobowych 412
0003.240.2018 409
0003.261.2018 408
0003.247.2018 407
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 35112
Formularze-wzory do wypełniania 23337
Godziny pracy 5228
Kierownictwo Urzędu 4267
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 3346
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2952
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2818
Ochrona Danych Osobowych 2504
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 2244
Petycje 2146
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 2081
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1924
Punkt potwierdzania profili zaufanych 1721
Grzegorz Kubik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1655
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1647
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1432
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1421
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1368
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1305
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1285
Tobiasz Frytz -Radny Rady Miejskiej Karpacza 1285
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1227
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1194
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1180
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1175
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1161
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 1120
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 1088
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 1063
Kamila Cyganek - Zastępca Burmistrza 1037
Komisji Rewizyjnej 1036
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 983
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 946
Joanna Kopała - Sekretarz Gminy 945
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 932
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 914
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 872
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 871
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Henryk Morys - Prezes MZGK Sp. z o.o. 848
Irena Seweryn - Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza 809
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 792
Agnieszka Lemiszewska - Dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu 784
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 780
Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z OSP 730
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 702
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3565
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1715
Informacja o spółce 1377
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 925
Przedszkole Publiczne - STATUT 910
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 820
Regulamin organizacyjny 777
Dane teleadresowe, NIP, REGON 772
Informacja o przedszkolu 700
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 643
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 636
Regulamin udostępniania informacji publicznej 602
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 578
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 571
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 560
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 545
Aneks do regulaminu 512
Bilans 2018 475
Bilans za 2018 rok 474
informacja_o_wyniku_naboru 467
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 458
Obowiązek informacyjny RODO 455
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 441
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 421
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 402
Bilans 2018 322
Bilans za 2019 rok 307
Raport o stanie zapewnienia dostępności 269
Bilans 2019 237
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 230
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 222
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 218
Deklaracja Dostępności 213
Klauzula Informacyjna RODO 209
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 205
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 204
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 191
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 187
Bilans za 2020 rok 186
Raport o stanie zapewniania dostępności 183
Raport o stanie zapewniania dostępności 174
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 172
Bilans 2020 167
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 131
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 127
Bilans 2021 118
RODO 111
Bilans za 2021 rok 95
Informacje podstawowe 17