W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 10882
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 8302
obowiązujące w 2018 roku 6702
Rok 2018 3237
Karpacz, działka nr 66/4 2637
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2566
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2287
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2281
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2245
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 2006
Wyniki wyborów samorządowych 1910
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1657
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1518
Budżet Obywatelski Karpacza 1470
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1452
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1443
Wymiana źródeł ciepła 1439
Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.09.2020 r. 1323
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1271
ZP.120.5.2019 1174
Miasto monitorowane 1147
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1123
ZP.120.38.2018 1120
ZP.120.24.2019 1066
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 1052
Udostępnianie informacji o środowisku 1026
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 1002
Jednostka F - Osiedle Skalne 991
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 990
obowiązujące w 2017 roku 978
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 963
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 918
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 902
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 900
Informacje dla wyborców 898
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 895
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 886
ZP.120.48.2018 884
Lista wniosków odrzuconych 835
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 831
Zarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu 820
czerwiec 2017 814
obowiązujące w 2016 roku 813
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 813
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 781
obowiązujące w 2015 roku 772
Obwodowe Komisje Wyborcze 755
obowiązujące w 2014 roku 747
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 745
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 727
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 13881
Zastępca Burmistrza 2130
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1792
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1405
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1384
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 823
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko 813
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 766
Dolny Śląsk bez smogu! 679
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 666
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 657
Plan polowań 643
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 629
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 583
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 580
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 557
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 555
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 550
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 549
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 547
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 541
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 524
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 522
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 516
Zarządzenie nr 0050.57.2018 514
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 497
Zarządzenie nr 0050.60.2018 486
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 484
Portal informacyjny - budowlane ABC 480
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 468
Zarządzenie nr 0050.56.2018 456
Zarządzenie nr 0050.59.2018 454
Zarządzenie nr 0050.58.2018 451
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 446
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 442
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 440
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 432
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 428
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 425
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 423
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 419
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 416
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 415
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 413
Zarządzenie nr 0050.53.2018 413
Informacja - Hotel Gołębiewski 412
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp.z O.O. z siedzibą w Bukowcu 406
Wyprawka szkolna 2017-2018 405
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 400
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 385
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 21255
Skład Rady Miejskiej Karpacza 17126
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6502
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 2155
Komisje Rady Miejskiej 1565
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 1344
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1174
Petycje 626
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 591
Uchwała nr XXXV/370/21 553
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 489
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 464
Uchwała nr XX/218/20 459
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 457
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 444
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 372
Uchwała nr IX/95/19 372
0003.267.2018 363
Zapytanie 0003.1.2018 363
0003.245.2018 352
0003.262.2018 345
Uchwała nr XX/221/20 345
Uchwała nr V/45/19 338
0003.265.2018 336
0003.259.2018 334
0003.278.2018 334
0003.268.2018 333
Uchwała nr X/118/19 331
0003.263.2018 329
0003.266.2018 329
0003.258.2018 327
0003.240.2018 323
0003.260.2018 320
0003.246.2018 319
0003.249.2018 316
0003.270.2018 316
0003.261.2018 315
0003.239.2018 312
Uchwała nr V/32/19 312
0003.255.2018 311
0003.283.2018 310
0003.290.2018 309
0003.279.2018 308
0003.240.2018 307
0003.247.2018 307
0003.264.2018 306
Interpelacja 0003.4.2019 306
0003.274.2018 302
0003.239.2018. 301
0003.241.2018 296
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 24455
Formularze-wzory do wypełniania 15693
Godziny pracy 3521
Kierownictwo Urzędu 2979
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 2488
Ochrona Danych Osobowych 1946
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1792
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1753
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1702
Petycje 1656
Agnieszka Grabska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1391
Radosław Jęcek - Burmistrz Karpacza 1305
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1231
Noemi Kościsz - Radna Rady Miejskiej Karpacza 1194
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1084
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 1034
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 981
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 972
Małgorzata Hajndrych - Radna Rady Miejskiej Karpacza 949
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 944
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 911
Daniel Ryczkowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 908
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 880
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 880
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 858
Punkt potwierdzania profili zaufanych 817
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 816
Andrzej Talaga - Radny Rady Miejskiej Karpacza 815
Wojciech Wesołowski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 806
Joanna Staniszewska - Radna Rady Miejskiej Karpacza 800
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 798
Komisji Rewizyjnej 797
Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza 785
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 760
Radosław Jęcek - początek kadencji 701
Janusz Motylski - Radny Rady Miejskiej Karpacza 678
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 678
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 675
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 669
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 654
Mirosław Czubak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 642
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 640
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 607
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 605
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 601
Krzysztof Patek - Radny Rady Miejskiej Karpacza 587
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 568
Wiesław Czerniak - Radny Rady Miejskiej Karpacza 567
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 557
Mieczysław Pajdzik - Radny Rady Miejskiej Karpacza 534
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2934
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 1150
Przedszkole Publiczne - STATUT 699
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 691
Schemat organizacyjny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 551
Informacja o przedszkolu 545
Informacja o spółce 529
Dane teleadresowe, NIP, REGON 500
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 483
Regulamin organizacyjny 458
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 452
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 433
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 425
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 420
Aneks do regulaminu 402
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 372
Bilans za 2018 rok 339
Regulamin udostępniania informacji publicznej 331
Klauzula informacyjna RODO 326
Obowiązek informacyjny RODO 323
informacja_o_wyniku_naboru 322
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 318
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 317
Bilans 2018 277
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 259
Bilans 2018 213
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 176
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 161
Bilans za 2019 rok 151
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 139
Bilans 2019 124
Raport o stanie zapewnienia dostępności 114
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 107
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 92
Deklaracja Dostępności 83
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 76
Klauzula Informacyjna RODO 75
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 69
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 63
Raport o stanie zapewniania dostępności 51
Raport o stanie zapewniania dostępności 51
Bilans 2020 43
Bilans 2020 40
Plan rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2026 10
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu 7
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 7