W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karpacz (480-1603 m) 7425
obowiązujące w 2018 roku 6448
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 5904
Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 31.08.2020 r. 3459
Rok 2018 3182
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2359
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 2066
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 2046
Karpacz, działka nr 66/4 1978
Wyniki wyborów samorządowych 1657
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1603
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1420
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1370
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1358
Wymiana źródeł ciepła 1331
Budżet Obywatelski Karpacza 1134
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1110
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 1031
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 998
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 961
ZP.120.5.2019 929
ZP.120.38.2018 922
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 889
Miasto monitorowane 853
ZP.120.24.2019 846
Udostępnianie informacji o środowisku 841
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 828
obowiązujące w 2017 roku 828
Informacje dla wyborców 819
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 792
ZP.120.48.2018 789
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 763
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 758
Jednostka F - Osiedle Skalne 755
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 751
Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 696
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 695
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 694
Lista wniosków odrzuconych 685
Obwodowe Komisje Wyborcze 675
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 670
czerwiec 2017 659
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 650
obowiązujące w 2016 roku 642
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 631
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 629
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 627
przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019 627
obowiązujące w 2015 roku 626
Plan postępowań o udzielenie zamówień 625
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 10699
Zastępca Burmistrza 1723
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1612
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1204
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1170
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 721
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 608
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 595
Plan polowań 570
Dolny Śląsk bez smogu! 567
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 553
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 547
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 519
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 506
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 487
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 479
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 475
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 470
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 462
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 459
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 454
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 447
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 440
Zarządzenie nr 0050.57.2018 437
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 413
Zarządzenie nr 0050.60.2018 410
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 396
Zarządzenie nr 0050.58.2018 390
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 389
Portal informacyjny - budowlane ABC 388
Zarządzenie nr 0050.56.2018 382
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 378
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 373
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 373
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 359
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 356
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 354
Zarządzenie nr 0050.59.2018 351
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 347
Zarządzenie nr 0050.53.2018 342
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 340
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 337
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 337
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 335
Informacja - Hotel Gołębiewski 334
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 327
Wyprawka szkolna 2017-2018 326
Zarządzenie nr 0050.51.2018 326
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 325
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 320
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 14964
Skład Rady Miejskiej Karpacza 12018
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5692
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1622
Komisje Rady Miejskiej 1247
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 1011
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 999
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 532
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 407
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 403
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 393
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 362
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 318
0003.267.2018 301
Zapytanie 0003.1.2018 292
0003.268.2018 278
0003.259.2018 274
0003.245.2018 269
0003.262.2018 269
0003.263.2018 269
0003.278.2018 269
0003.258.2018 268
0003.266.2018 267
Uchwała nr IX/95/19 267
0003.265.2018 265
0003.239.2018 263
0003.240.2018 263
Uchwała nr XX/221/20 262
0003.260.2018 260
0003.261.2018 260
0003.246.2018 258
0003.249.2018 256
0003.240.2018 251
0003.264.2018 249
0003.247.2018 246
0003.239.2018. 245
0003.279.2018 245
0003.274.2018 242
Interpelacja 0003.4.2019 242
0003.241.2018 241
0003.283.2018 241
0003.254.2018 240
0003.270.2018 239
0003.285.2018 238
0003.290.2018 238
Uchwała nr V/45/19 238
Uchwała nr X/118/19 238
0003.255.2018 235
0003.242.2018 232
0003.286.2018 228
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 18374
Formularze-wzory do wypełniania 10198
Godziny pracy 2658
Kierownictwo Urzędu 2303
Ochrona Danych Osobowych 1636
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1612
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1588
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1405
Petycje 1261
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 1120
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1094
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1087
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 934
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 905
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 902
Agnieszka Grabska 889
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 856
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 845
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 825
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 812
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 790
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 777
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 771
Noemi Kościsz 765
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 753
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 750
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 747
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 730
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 722
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 704
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 690
Małgorzata Hajndrych 660
Daniel Ryczkowski 648
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 643
Komisji Rewizyjnej 638
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 637
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 629
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 626
Radosław Jęcek - początek kadencji 600
Andrzej Talaga 599
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 598
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 559
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 555
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 549
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 546
Joanna Staniszewska 544
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 537
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 533
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 528
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 527
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2440
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 838
Przedszkole Publiczne - STATUT 570
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 554
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 447
Informacja o przedszkolu 441
Informacja o spółce 409
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 376
Regulamin organizacyjny 364
Dane teleadresowe, NIP, REGON 359
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 356
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 345
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 345
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 344
Aneks do regulaminu 339
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 303
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu w Karpaczu 279
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 262
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 259
Szkoła Podstawowa - BILANS 255
informacja_o_wyniku_naboru 251
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 250
Obowiązek informacyjny RODO 248
Bilans 2018 193
Regulamin udostępniania informacji publicznej 160
Bilans 2018 152
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 152
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 134
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 123
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 114
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 80
Bilans 2019 61
Zarządzenie nr 13/09/2020 Dyrektora Przedszkola w Karpaczu z dnia 23 września 2020 r. 22
Klauzula Informacyjna RODO 14
Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 14