Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 3373
Rok 2018 2524
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2039
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1496
Wyniki wyborów samorządowych 1248
Zasady odbioru odpadów komunalnych 1170
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 930
Karpacz, działka nr 66/4 824
Wymiana źródeł ciepła 799
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 671
ZP.120.5.2019 647
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 596
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 590
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 543
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 541
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 529
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 499
ZP.120.48.2018 485
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 484
ZP.120.38.2018 470
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 452
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 443
Udostępnianie informacji o środowisku 440
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 431
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 428
obowiązujące w 2017 roku 414
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 394
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 379
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 376
Sprawozdania na koniec 2017 roku 338
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 335
czerwiec 2017 330
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 330
ZP.120.3.2019 325
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 324
Jednostka F - Osiedle Skalne 321
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 317
ZP.120.31.2018 310
obowiązujące w 2016 roku 308
Lista wniosków odrzuconych 305
obowiązujące w 2015 roku 301
obowiązujące w 2014 roku 300
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 292
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 290
Komunikat w sprawie udostępnienia komitetom wyborczym bezpłatnych miejsce na umieszczanie pojedynczych plakatów wyborczych 285
Strategia Edukacyjna 283
obowiązujące w 2012 roku 281
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 280
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 279
ZP.120.23.2018 260
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 4044
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1148
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 790
Zastępca Burmistrza 726
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 688
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 414
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 403
Plan polowań 351
Dolny Śląsk bez smogu! 349
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 295
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 288
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 288
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 282
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 280
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 265
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 261
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 233
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 232
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 229
Portal informacyjny - budowlane ABC 225
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 216
Zarządzenie nr 0050.57.2018 212
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 197
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 192
Zarządzenie nr 0050.60.2018 183
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 181
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 176
Zarządzenie nr 0050.56.2018 176
Zarządzenie nr 0050.58.2018 170
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 169
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 165
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 162
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 160
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 158
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 158
Zarządzenie nr 0050.59.2018 158
Zarządzenie nr 0050.53.2018 154
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 153
Zarządzenie nr 0050.51.2018 152
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 151
Zarządzenie nr 0050.50.2018 149
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 148
Wyprawka szkolna 2017-2018 148
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 147
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 146
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 145
Opinia sanitarna 144
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 143
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 143
Informacja - Hotel Gołębiewski 143
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 3899
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 3747
Skład Rady Miejskiej Karpacza 3498
Komisje Rady Miejskiej 628
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 590
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 526
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 486
0003.267.2018 162
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 145
0003.258.2018 144
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 144
0003.263.2018 142
0003.268.2018 141
0003.262.2018 140
0003.265.2018 136
0003.266.2018 132
0003.240.2018 131
0003.246.2018 130
0003.259.2018 127
Zapytanie 0003.1.2018 126
0003.260.2018 125
0003.239.2018 124
0003.249.2018 124
0003.240.2018 123
0003.245.2018 120
0003.239.2018. 117
0003.279.2018 116
0003.247.2018 115
0003.261.2018 115
0003.264.2018 114
0003.285.2018 112
0003.270.2018 110
0003.274.2018 110
0003.241.2018 109
0003.255.2018 109
0003.254.2018 107
0003.286.2018 102
0003.243.2018 100
0003.278.2018 100
0003.273.2018 96
Interpelacja 0003.4.2019 95
0003.244.2018 93
0003.281.2018 93
0003.242.2018 92
0003.251.2018 90
0003.276.2018 90
0003.283.2018 90
0003.290.2018 90
0003.269.2018 88
0003.284.2018 82
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 7151
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1148
Kierownictwo Urzędu 938
Ochrona Danych Osobowych 912
Godziny pracy 877
Formularze-wzory do wypełniania 847
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 791
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 602
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 557
Petycje 546
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 429
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 422
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 420
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 415
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 361
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 358
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 350
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 343
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 342
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 342
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 332
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 320
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 319
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 317
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 299
Radosław Jęcek - początek kadencji 289
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 286
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 283
Komisji Rewizyjnej 282
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 281
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 278
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 271
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 259
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 256
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 249
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 244
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 243
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 241
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 236
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 233
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 218
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 215
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 215
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 212
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 206
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 204
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 196
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 196
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 185
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 183
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 413
Informacja o przedszkolu 194
Przedszkole Publiczne - STATUT 184
Regulamin organizacyjny 179
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 170
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 162
Informacja o spółce 160
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 159
Aneks do regulaminu 158
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 158
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 156
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 152
Dane teleadresowe, NIP, REGON 149
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 147
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 141
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 67
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 60
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 56
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 49
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 47
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 46
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 46
Obowiązek informacyjny RODO 44
informacja_o_wyniku_naboru 38
Szkoła Podstawowa - BILANS 6
Bilans 2018 4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij