Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 2879
Rok 2018 2134
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 1686
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1438
Wyniki wyborów samorządowych 1203
Zasady odbioru odpadów komunalnych 982
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 851
Wymiana źródeł ciepła 686
Karpacz, działka nr 66/4 679
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 636
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 539
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 516
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 501
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 492
ZP.120.5.2019 443
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 438
ZP.120.38.2018 430
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 419
ZP.120.48.2018 419
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 416
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 407
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 404
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 403
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 402
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 369
obowiązujące w 2017 roku 363
Udostępnianie informacji o środowisku 362
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 328
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 309
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 308
Sprawozdania na koniec 2017 roku 289
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 281
ZP.120.31.2018 277
czerwiec 2017 273
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 271
obowiązujące w 2016 roku 269
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 266
ZP.120.3.2019 266
Jednostka F - Osiedle Skalne 260
Komunikat w sprawie udostępnienia komitetom wyborczym bezpłatnych miejsce na umieszczanie pojedynczych plakatów wyborczych 260
Lista wniosków odrzuconych 260
obowiązujące w 2015 roku 256
obowiązujące w 2014 roku 255
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 251
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 248
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 247
obowiązujące w 2012 roku 240
Strategia Edukacyjna 237
ZP.120.23.2018 235
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 231
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 3438
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1101
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 722
Zastępca Burmistrza 622
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 609
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 342
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 338
Dolny Śląsk bez smogu! 329
Plan polowań 321
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 262
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 260
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 250
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 248
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 230
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 227
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 204
Portal informacyjny - budowlane ABC 204
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 200
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 185
Zarządzenie nr 0050.57.2018 184
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 168
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 168
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 167
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 164
Zarządzenie nr 0050.60.2018 159
Zarządzenie nr 0050.56.2018 154
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 154
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 148
Zarządzenie nr 0050.58.2018 147
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 142
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 139
Zarządzenie nr 0050.59.2018 136
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 133
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 133
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 133
Zarządzenie nr 0050.51.2018 130
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 129
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 129
Zarządzenie nr 0050.53.2018 129
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 126
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 125
Wyprawka szkolna 2017-2018 125
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 122
Opinia sanitarna 122
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 122
Zarządzenie nr 0050.50.2018 121
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 120
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 119
Informacja - Hotel Gołębiewski 119
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 117
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 3629
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 3084
Skład Rady Miejskiej Karpacza 2726
Komisje Rady Miejskiej 550
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 550
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 423
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 396
0003.267.2018 143
0003.263.2018 125
0003.268.2018 125
0003.262.2018 124
0003.258.2018 122
0003.265.2018 120
0003.266.2018 117
0003.240.2018 115
0003.246.2018 114
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 112
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 110
0003.239.2018 109
0003.249.2018 109
0003.260.2018 108
0003.240.2018 107
0003.259.2018 107
0003.245.2018 103
0003.239.2018. 100
0003.279.2018 100
0003.247.2018 98
0003.261.2018 96
0003.264.2018 96
0003.285.2018 95
Zapytanie 0003.1.2018 94
0003.241.2018 93
0003.254.2018 93
0003.255.2018 93
0003.274.2018 93
0003.270.2018 91
0003.286.2018 87
0003.243.2018 85
0003.251.2018 77
0003.273.2018 76
0003.278.2018 76
0003.242.2018 75
0003.281.2018 75
0003.290.2018 75
0003.269.2018 74
0003.244.2018 71
0003.283.2018 70
0003.284.2018 68
0003.276.2018 67
Interpelacja 0003.4.2019 65
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 5781
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1101
Ochrona Danych Osobowych 834
Kierownictwo Urzędu 795
Godziny pracy 746
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 700
Formularze-wzory do wypełniania 668
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 495
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 487
Petycje 464
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 354
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 352
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 345
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 339
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 310
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 292
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 287
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 287
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 281
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 278
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 270
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 263
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 255
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 244
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 243
Komisji Rewizyjnej 240
Radosław Jęcek - początek kadencji 238
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 227
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 222
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 216
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 216
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 211
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 211
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 206
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 204
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 198
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 197
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 193
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 192
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 186
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 184
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 183
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 174
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 174
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 171
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 159
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 159
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 155
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 152
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 151
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o przedszkolu 167
Dane adresowe 162
Przedszkole Publiczne - STATUT 148
Regulamin organizacyjny 148
Informacja o spółce 138
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 133
Aneks do regulaminu 132
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 132
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 131
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 130
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 126
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 125
Dane teleadresowe, NIP, REGON 124
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 120
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 75
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 51
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 42
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 42
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 28
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 20
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 16
Obowiązek Informacyjny RODO 12
Obowiązek informacyjny RODO 12

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij