W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP

Wnioski do zmiany mpzp – od 2011 r.

stan na dzień 4 czerwca 2019 r.
Lp.

Nr wniosku

Przedmiot wniosku do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wniosku

Uwagi

E – STREFA TURYSTYCZNA

1

40/8

Dz. 542/4 (obręb Karpacz - 3) ul. Skło­dowskiej – Staszica – zmiana terenów zie­leni rekreacyjnej ZR na tereny pod budowę obiektów rekreacyjno – pensjonatowo – mieszkalnych oraz działalności publicznej.

31.08.2011 r.

Wymagana zmiana Studium

2

113/16

Dz. 615 obręb Karpacz 0003 przy ul. Ogrodniczej – zmiana terenów usług tury­stycznych i komercyjnych UT1 na tereny mieszkaniowe

24.07.2014

16.03.2015

Wymagana zmiana Studium

3

118/14

Dz. 545 (obr. 3) w rej. ul. Staszica – zmia­na te­renów zieleni rekreacyjnej ZR1 pod te­ren za­budowy jednorodzinnej MN lub zabu­dowy jednorodzinnej i usług turystycznych

25.06.2015

22.06.2016

28.11.2017

Wymagana zmiana Studium

4

121

Dz. 490, 491 (obr. 3) w rej. ul. Narutowicza - zmiana terenów zieleni rekreacyjnej ZR1 na tereny usług turystycznych

28.01.2016


Wymagana zmiana Studium

5

138

Dz. 491 (3) rej ul. Narutowicza – zmiana terenów zieleni rekreacyjnej ZR1 na zabu­dowę jednorodzinną i usług turystycznych.

27.03.2018

Wymagana zmiana Studium

F – OSIEDLE SKALNE

6

114/6

Dz. 106/2 (3) – zmiana terenów zieleni rekreacyjnej ZR na tereny budowlane

14.10.2014


7

120

Dz. 419, 420, 410/2 (3) w rej. ul. Grani-towej – zmiana terenów lasów ochronnych RL na tereny urządzeń rekreacyjno – spor-towych (park SKAŁKA).

24.10.2015

Wymagana zmiana Studium

8

122

Dz. 106/1 (3) rej. ul. Sikorskiego – zmiana terenów zieleni rekreacyjnej ZR na budow­nictwo jednorodzinne

16.08.2016


9

123

Dz. 92/3, cz. 91 (3) rej. ul. Sikorskiego - zmiana terenów zieleni rekreacyjnej ZR na budownictwo jednorodzinne

16.08.2016


10

124

Dz. 113 (3) rej. ul. Orkana –zmiana tere­nów usług turystycznych i komercyjnych UT3 na budownictwo mieszkaniowe jedno­rodzinne lub tereny mieszkaniowe jednoro­dzinne i usług turystycznych (MN, UM)

6.09.2016


11

128

Dz. 492/1 (3) ul. Prusa – likwidacja obsza­rów zieleni wewnętrznej wyłączonych z loka­lizacji zabudowy terenu mieszkaniowych jednorodzinnych i usług turystycznych MU1

19.04.2017


12

133

Dz. 765 (3) ul. Jana Matejki 14 – zmiana te­renów zabudowy mieszkaniowej jednoro­dzinnej na tereny zabudowy jednorodzinnej i usług turystycznych (MN na MU)

10.01.2018


13

135

Dz. 115/1 (3) ul. Orkana – zmiana terenów usług turystycznych i komercyjnych (UT3) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro­dzinnej i usług turystycznych (MU1)

13.03.2018

Wymagana zmiana Studium

14

136

Dz. 115/2 (3) ul. Orkana – zmiana terenów usług turystycznych i komercyjnych (UT3) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro­dzinnej i usług turystycznych (MU1)

13.03.2018

Wymagana zmiana Studium

15

143

Dz. 272 (3) ul. Kościuszki – zmiana terenów lasów (RL) na tereny zabudowy jednorodzinnej i usług turystyki

10.10.2018


B1 – KARPACZ GÓRNY

16

102/12

Dz. 519, 480, 388 (obr. 4); 269/270 (obr. 1) – zmiana terenów leśnych RL na usługi turystyczno – sportowe UT i Sn (rejon Białego Jaru).

25 stycznia 2012 r.


17

103/13

Dz. 237/497 (obr. 2) – zmiana terenów leśnych RL na tereny tras narciarskich i kolei linowej (rejon ul. Szkolnej)

27 lutego 2012 r.

27 maja 2013

Wymagana zmiana Studium

18

104/14

Dz. 519, 394 (obr. 4); 269/270 (obr. 1) – zmiana terenów leśnych RL – rozbudowa istniejącej infrastruktury kolei narciarskiej w rejonie Białego Jaru w celu stworzenia kompleksowego ośrodka narciarskiego.

12 marca 2012 r.

Zakończono część A – dla dz. 394 (4)

19

108/15

Część dz. nr 519 (obr. 4) przy ul. Olimpij­skiej - zmiana parkingu KS1 na tereny usług

27 listopada 2013 r.

Wnioskodawca nie zajął stanowiska w sprawie realizacji wniosku

20

119

Dz. 271, 266/7, 267, 269/3, 236/2 (1) w rej. ul. Strażacka – Pusta – zmiana terenów tras i urządzeń narciarskich Usn na tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

10 listopada 2015 r.

Wymagana zmiana Studium

21

129

Dz. 1312 (1) – ul. Na Śnieżkę – zmiana tere­nów zieleni rekreacyjnej ZR na tereny zabu­dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych

11 sierpnia 2017 r.


22

139

Dz. 123/1 (1) – ul. Podleśna – zmiana tere­nów zieleni rekreacyjnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

23 marca 2018 r.


23

140

Dz. 123/2 – ul. Podleśna – zmiana terenów zieleni rekreacyjnej oraz tras i urządzeń nar­ciarskich na zabudowę mieszkaniową jedno­rodzinną.

23 marca 2018 r.


24

142

Dz. 47 (1) ul. Partyzantów – zmiana terenó łąk i zieleni nieurządzonej RZ na tereny za­budowy mieszkaniowej oraz usług turystyki.

9 marca 2018 r. (wpływ do Urzędu 27.04.2018 r.)


A – CENTRUM KARPACZA

25

105/22

Dz. 179/1 (obr. 4) ul. Nad Łomnicą – zmiana terenów usług publicznych UP1 (b. posterunek policji) na tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

12.09.2012

26.02.2018


106/22

Jw. na tereny usług turystycznych i komercyjnych UT

13.12.2012


130

Zmiana terenów usług publicznych UP1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki


24.08.2017


26

107/23

Dz. nr 179/2 (obr.4) ul. Nad Łomnicą – zmiana terenów parkingu KS2 na tereny usług turystycznych

11.01.2013


27

109/24

Dz. nr 387 (obr. 4) ul. Konstytucji 3 Maja – zmiana linii zabudowy na terenie MU1 od drogi KZ

15.01.2014


28

110/25

Zapewnienie dojazdu do plebanii i na plac kościelny na dz. 221 (2) ul. Konstytucji 3 Maja

26.03.2014


29

111/26

Dz. 142/2, 334, 335 (4) ul. Piastowska, Okrzei – zmiana terenów zabudowy miesz­kaniowej i usług turystycznych MU1 na tere­ny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW

19.05.2014


30

112/2

Dz. 277/5 (4) – Parkowa – zmiana terenów parkingów KS1 na tereny usług turystycz­nych i komercyjnych UT1

13.06.2014


31

116

Dz. 175, 176/2 (4) ul. Parkowa – zmiana cz. terenów sportu i rekreacji US2 na usługi komercyjne (punkty handlowe)

29.05.2015


32

117

Dz. 71/1, 484/1 (4) ul. Konstytucji 3 Maja – Rybacka – zmiana UT2 i Kpj celem utwo­rzenia zielonego zaułka z usługami

28.05.2015


33

143

Dz. 274/3 (4) ul. Sanatoryjna - zmiana tere­nów usług pu­blicznych UP1 na tereny usług turystycznych.

25.02.2019


D - PŁÓCZKI

34

115/3

Dz. 168, 170 (2) ul. Nadrzeczna – zmiana terenów usług turystycznych i komercyjnych UT1 pod budowę mechaniczno – biologicz­nej oczyszczalni ścieków

31.03.2015

Zakończona realizacja czę­ści A – zmiany planu

C - ZARZECZE

35

125

Dz. 522 (2) – zmiana terenów lasów ochron­nych i zadrzewień RL pod budo­wę komplek­su edukacyjno – rekreacyjnego na Karpatce

19.12.2016

Wymagana zmiana Studium

36

147

Dz. 1,6 (2) – ul. Sosnowiecka – zmiana te­renów łąk na budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyki

30.05.2019

Wymagana zmiana Studium

Zmiana C - ZARZECZE

37

141

Dz. 61/7 (2) ul. Kolejowa – likwidacja ob­szaru zieleni wewnętrznej wyłączonego z lo­kalizacji zabudowy

11.04.2018


38

145

Dz. 59/1 (2) – Myśliwska – zmiana terenów 8-ZL (lasy) na tereny zabudowy jednorodzin­nej i usług turystyki

5.04.2019


G – WILCZA PORĘBA

39

137

Dz. 1066/3, 1066/4 (3) ul. Wilcza – zmiana terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro­dzinnej (MN) na zabudowę usług turystycz­nych i komercyjnych (UT)

19.03.2018


40

146

Dz. 267/515 (4) – rozbudowa cmentarza komunalnego

11.02.2019


Zmiana G – WILCZA PORĘBA (rejon ul. Grzybowej i Leśnej)

41

131

Dz. 304/1 (4) ul. Wolna – zmiana terenów tras i urządzeń narciarskich Usn pod rozbu­dowę istniejącego Hotelu Karkonosze (UT)

29.11.2017


MPZP - wszystkie

42

132

Zmiana zapisu pokrycia dachu „dachówka ceramiczna – karpiówka, łupek” na blacho­dachówkę i dachówkę cementową

13.12.2017


Powiadom znajomego