W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2024 r.

Zmiana opłaty za odpady komunalne od 01.01.2024 r.

I Stawki i sposób naliczania opłaty

Dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i działalności hotelarskich:
a) W których możliwe jest ustalenie ilości zużytej wody na podstawie wodomierza głównego
- Stawka: 10,50 zł za 1 m3 zużytej wody;
- Sposób naliczania opłaty: iloczyn zadeklarowanej ilości zużytej wody oraz stawki opłaty;
- Deklarowaną ilość zużytej wody na rok 2024, ustala się na podstawie średniego zużycia wody z roku 2023, w miesiącach faktycznego zamieszkiwania/prowadzenia działalności gospodarczej.
b) W których brak jest możliwości ustalenia ilości zużytej wody (brak wodomierza, lub nowopowstała nieruchomość)
- Stawka:  10,50 zł za 1 m3 zużytej wody;
- przeciętna norma zużycia wody na 1 mieszkańca: 3 m3 na miesiąc;
- sposób naliczenia opłaty: iloczyn ilości osób zamieszkujących na nieruchomości, stawki opłaty za 1 m3 zużytej wody, oraz przeciętnej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych.
c) W przypadku nieruchomości, w których rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość opłaty w pierwszym okresie oblicza się na podstawie iloczynu zadeklarowanej liczby pojemników, stawki opłaty za pojemniki (wysokość stawki podana jest przy nieruchomościach niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz częstotliwości wywozu.

Informacje dotyczące ilości zużytej wody z roku 2023 przekaże Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z fakturą za miesiąc grudzień 2023.

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż hotelarska
a) Stawki opłat za pojemnik:

110 l – 8,25 zł;
120 l – 9,00 zł;
240 l – 18,00 zł;
360 l – 27,00 zł;
660 l – 49,50 zł;
1100 l – 82,50 zł;
KP-1.5 (1500l) – 112,50 zł;
KP-6 (6000l) – 450,00 zł;
KP-7 (7000l) – 525,00 zł.
b) Sposób naliczania opłaty: iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, stawki opłaty za pojemniki oraz częstotliwości wywozu. Minimalna pojemność oraz ilość pojemników jaką należy zadeklarować obliczana jest na podstawie normatywów określonych w § 10 ust. 1 uchwały nr XX/218/2020 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, z późn. zm.

II Zwolnienia z części opłaty

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 1,50 zł za m3 zużytej wody.

III Termin i miejsce złożenia deklaracji

Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2024 r. lub  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania/rozpoczęcia działalności lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych, w których znajduje się wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia, deklaracje składane są przez zarządcę nieruchomości/spółdzielnię.

Zmiana stawki opłaty za pojemniki w kolejnych latach nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji, pod warunkiem, że pozostałe dane podane w deklaracji nie zmieniły się.  

IV Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca, a za styczeń z dołu do 10 lutego każdego roku na indywidualne konto bankowe.

V Maksymalne miesięczne opłaty dla gospodarstw domowych

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

VI Niewypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i działalności hotelarskich:
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi czterokrotność stawki 10,50 zł za 1 m3 zużytej wody lub czterokrotność stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż hotelarska
W przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą czterokrotność stawki za pojemniki o określonej pojemności.


Deklarację można złożyć: w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, poprzez pocztę tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, telefonicznie pod numerami: 75 76 19 722, 75 76 19 418 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: odpady@karpacz.euDeklaracje można złożyć poprzez E-URZĄD (wymagany profil zaufany). Sposób zalecany. 

Deklaracje w pdf do pobrania:

WAŻNE!!! Przed wypełnianiem formularza, należy go najpierw zapisać na dysku komputera. Przed wysłaniem należy  sprawdzić czy w formularzu są zapisane dane!


Wypełnione deklaracje należy złożyć (do czasu zakończenia remontu budynku Urzędu) w Kancelarii Urzędu przy ul. Konstytucji 3 Maja 48 B lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48 B, 58-540 Karpacz. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, Referatu Wymiaru i Kontroli Podatkowej, (mieszczącego się w trakcie trwania remontu budynku Urzędu w pomieszczeniach hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej na ul. Konstytucji 3 Maja 48 B), tel. 75 76 19 722, w godzinach urzędowania. Deklaracje w formie papierowej pobrać można również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

Aktualne podstawy prawne
Harmonogram odbioru odpadów

Powiadom znajomego