W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

XLV Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 5 listopada 2021 r.

XLV Sesja Rady Miejskiej Karpacza
przeprowadzona w dniu 5 listopada 2021 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu 
sesja rozpoczęła się o godz. 8:30 a zakończyła się o godz. 14:45

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
Głosowanie (druk nr 1)
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza
Głosowanie (druk nr 2)
Głosowanie wniosku (druk nr 3)
Głosowanie (druk nr 4)
Uchwała nr XLV/446/21
4. Projekt uchwały nr 490A w sprawie odwołania redaktora naczelnego Biuletynu Rady Miejskiej Karpacza ,,Karpacz’’.
Głosowanie (druk nr 5)
Uchwała nr XLV/447/21
5.Informacja Burmistrza miasta Karpacza o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.6. Informacja Burmistrza Miasta Karpacza o założeniach do projektu budżetu miasta Karpacz na 2022 r. oraz głównych kierunkach rozwoju miasta Karpacz zaplanowanych w roku 2022.
7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
Sprawozdanie Burmistrza
10. Projekt uchwały nr 508/21 - w sprawie    powołania redaktora naczelnego Biuletynu Rady Miejskiej Karpacza "Karpacz"; 
Głosowanie wniosku (druk 6)
Głosowanie wniosku (druk 7) - reasumpcja
Projekt uchwały nr 490/21
11. Projekt uchwały nr 494/21 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Karpacz na rok szkolny 2021/2022;
Głosowanie (druk nr 8)
Uchwała nr XLV/448/21
12. Projekt uchwały nr 495/21 - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie (druk nr 9)
Uchwała nr XLV/449/21
13. Projekt uchwały nr 496/21 - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych oraz ta sama nieruchomość gruntowa;
Głosowanie wniosku (druk nr 11)
Głosowanie (druk nr 10)
Uchwała nr XLV/450/21
14. Projekt uchwały nr 497/21 - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa;
Wniosek (druk nr 11)
Projekt uchwały nr 497/2115. Projekt uchwały nr 499/21 - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie (druk nr 12)
Uchwała nr XLV/451/21
16. Projekt uchwały nr 500/21 - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie (druk nr 13)
Głosowanie (druk nr 14) - reasumpcja
Uchwała nr XLV452/21
17. Projekt uchwały nr 501/21 - w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej;
Wniosek (druk nr 15)
Projekt uchwały nr 501/21
18. Projekt uchwały nr 502/21 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału w gruncie na własność;
Głosowanie (druk nr 16)
Uchwała nr  XLV/453/21
19. Projekt uchwały nr 503/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karpacz;
Głosowanie (druk nr 17)
Uchwała nr XLV/454/21
20. Projekt uchwały nr 504/21 - w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego petycji o uchwalenie zespołu przyrodniczo-kajobrazowego Płomnica-Skalne;
Głosowanie (druk nr 18)
Uchwała nr XLV/455/21
21.Projekt uchwały nr 505/21 – w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie (druk nr 19)
Uchwała nr XLV/456/21

22. Projekt uchwały nr 509/21 – w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie (druk nr 20)
Uchwała nr XLV/457/21
23.Projekt uchwały nr 510A/21 – w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej;
Głosowanie wniosku (druk nr 21)
Głosowanie (druk nr 22)
Uchwała nr XLV/458/21
24.Projekt uchwały nr 511/21 – w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość lokalowa oraz udział w pomieszczeniach wspólnych;
Głosowanie (druk nr 23)
Uchwała nr XLV/459/21
25.Projekt uchwały nr 512/21 – w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju gminy Karpacz na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
Głosowanie (druk nr 24)
Uchwała nr XLV/460/21
26. Projekt uchwały nr 513A/21 – w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza;
Głosowanie (druk nr 25)
Uchwała nr XLV/461/21
27. Projekt uchwały nr 514/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza;
Głosowanie (druk nr 26)
Uchwała nr XLV/462/21
28. Projekt uchwały nr 515/21 – w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
Głosowanie wniosku (druk nr 27)
Głosowanie (druk nr 28)
Uchwała nr XLV/463/21
29. Projekt uchwały nr 516A/21 – w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;
Głosowanie (druk nr 29)
Uchwała nr XLV/464/21
30. Projekt uchwały nr 517/21 – w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz;
Głosowanie (druk nr 30)
Uchwała nr XLV/465/21
31. Projekt uchwały 518 – w sprawie ustalenia stawek wysokości stawek podatku od środków transportowych
Głosowanie (druk nr 31)
Uchwała nr XLV/466/21
32. Projekt uchwały nr 519/21 – w sprawie prowadzenia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu jako wspólnej instytucji kultury z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Głosowanie wniosku (druk nr 32)
Głosowanie (druk nr 33)
Uchwała nr XLV/467/21
33. Projekt uchwały nr 520/21 – w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza.
Głosowanie (druk nr 34)
Uchwała nr XLV/468/21
34. Projekt uchwały nr 521/21 – w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
Głosowanie (druk nr 35)
Uchwała nr XLV/469/21
35. Projekt uchwały nr 522A/21 – w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej.
Głosowanie (druk nr 36)
Uchwała nr XLV/470/21
36. Projekt uchwały nr 523/21 – w sprawie współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
Głosowanie (druk nr 37)
Uchwała nr XLV/471/21
37. Projekt uchwały nr 524/21 – projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Karpacza na rok 2022.
Głosowanie (druk nr 38)
Uchwała nr XLV/472/21
38.Projekt uchwały nr 525/21 – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karpacz.
Głosowanie (druk nr 39)
Uchwała nr XLV/473/21
39. Projekt uchwały nr 526/21 – zmieniający uchwałę w sprawie Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu, Współpracy Zagranicznej i Promocji Rady Miejskiej Karpacza oraz pozostałych członków.
Głosowanie (druk nr 40)
Uchwała nr XLV/474/21
40. Projekt uchwały nr 527/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacza na 2021 roku.
Głosowania (druk nr 41)
Uchwała nr XLV/475/21
41. Projekt uchwały nr 528/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.
Głosowanie (druk nr 42)
Uchwała nr XLV/476/21
42. Sprawy różne.
43. Zamknięcie obrad.


Powiadom znajomego