W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Informacja dla przedsiębiorców w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy posiadający w dniu 1 stycznia 2019 r. nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Karpaczu następujących dokumentów:

1) oświadczenia o wykorzystywaniu nieruchomości podlegającej przekształceniu (będącej przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym) do prowadzenia działalności gospodarczej;

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

3) oświadczenia o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis;

lub

 1) oświadczenia o niewykorzystywaniu nieruchomości podlegającej przekształceniu (będącej przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym) do prowadzenia działalności gospodarczej.


Do momentu złożenia przez przedsiębiorcę ww. dokumentów, Urząd nie wyda podmiotowi zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  Podmiot nie będzie mógł zatem skorzystać z możliwości otrzymania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

W przypadku podmiotów, które uzyskiwały wcześniej pomoc de minimis i istnieje ryzyko, że przekroczą limity pomocy (tj. 100 000 EUR – w przypadku przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów lub 200 000 EUR – w pozostałych przypadkach, w okresie trzech lat kalendarzowych), właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), może w terminie do dnia 31 marca 2019 r. złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.


Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.Szczegółowych informacji w sprawie udziela:

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Anna Glazer-Obłoczyńska, tel. 75 76 18 611

Załączniki

Powiadom znajomego