W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Uchwały Rady Miejskiej Karpacza

Lead

Uchwały Rady Miejskiej Karpacza

uchwała nr: XLVI/484/21
uchwała nr XLVI/484/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/483/21
uchwała nr XLVI/483/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Karpacza.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/482/21
uchwała nr XLVI/482/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/481/21
uchwała nr XLVI/481/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Karpacz oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5550
uchwała nr: XLVI/480/21
uchwała nr XLVI/480/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/479/21
uchwała nr XLVI/479/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z ta samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/478/21
uchwała nr XLVI/478/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/477/21
uchwała nr XLVI/477/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie ,,Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej''.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/476/21
uchwała nr XLV/476/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/475/21
uchwała nr XLV/475/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2021 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/474/21
uchwała nr XLV/474/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu, Współpracy Zagranicznej i Promocji Rady Miejskiej Karpacza oraz pozostałych członków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/473/21
uchwała nr XLV/473/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. poz. 5321
uchwała nr: XLV/472/21
uchwała nr XLV/472/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Karpacza na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/471/21
uchwała nr XLV/471/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/470/21
uchwała nr XLV/470/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/469/21
uchwała nr XLV/469/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/468/21
uchwała nr XLV/468/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. poz. 5320
uchwała nr: XLV/467/21
uchwała nr XLV/467/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie prowadzenia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu jako wspólnej instytucji kultury z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/466/21
uchwała nr XLV/466/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uwagi z dniem 01.01.2022 r. traci moc uchwała Nr XXIX/329/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28.10.2020 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. poz. 5319
uchwała nr: XLV/465/21
uchwała nr XLV/465/21
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. poz.5318