W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXIV/703/23
uchwała nr LXIV/703/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/702/23
uchwała nr LXIV/702/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1520
uchwała nr: LXIV/701/23
uchwała nr LXIV/701/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
uchwała nr: LXIV/700/23
uchwała nr LXIV/700/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1160
uchwała nr: LXIII/669/23
uchwała nr LXIII/669/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 609
uchwała nr: LXIII/668/23
uchwała nr LXIII/668/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/667/23
uchwała nr LXIII/667/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1514
uchwała nr: LXIII/666/23
uchwała nr LXIII/666/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Karpacza na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/665/23
uchwała nr LXIII/665/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/664/23
uchwała nr LXIII/664/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/663/23
uchwała nr LXIII/663/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/662/23
uchwała nr LXIII/662/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 608
uchwała nr: LXII/661/23
uchwała nr LXII/661/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/660/23
uchwała nr LXII/660/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1511
uchwała nr: LXII/660/23
uchwała nr LXII/660/23
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok.
uchwała nr: LXI/659/22
uchwała nr LXI/659/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 95
uchwała nr: LXI/658/22
uchwała nr LXI/658/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/657/22
uchwała nr LXI/657/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 419
uchwała nr: LXI/656/22
uchwała nr LXI/656/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/655/22
uchwała nr LXI/655/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/654/22
uchwała nr LXI/654/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/653/22
uchwała nr LXI/653/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/652/22
uchwała nr LXI/652/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2023 rok.
uchwała nr: LXI/651/22
uchwała nr LXI/651/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/650/22
uchwała nr LX/650/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6648