W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LX/650/22
uchwała nr LX/650/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok.
uchwała nr: LX/649/22
uchwała nr LX/649/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/648/22
uchwała nr LX/648/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała nr: LX/647/22
uchwała nr LX/647/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemniki o określonej pojemności
uchwała nr: LX/646/22
uchwała nr LX/646/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: LX/645/22
uchwała nr LX/645/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/644/22
uchwała nr LX/644/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
uchwała nr: LX/643/22
uchwała nr LX/643/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/642/22
uchwała nr LX/642/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/641/22
uchwała nr LX/641/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza.
uchwała nr: LX/640/22
uchwała nr LX/640/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/639/22
uchwała nr LX/639/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zawarcia z tą sama stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/638/22
uchwała nr LIX/638/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5735
uchwała nr: LVIII/637/22
uchwała nr LVIII/637/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/636/22
uchwała nr LVIII/636/22
jakiego organu Rady Miejskiej Karpacza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca