W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Informacja o wyborach uzupełniających

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 7 czerwca 2022 r.


Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości
terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r.
poz. 246), informuję, co następuje.


W związku z zarządzonymi na dzień 28 sierpnia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Karpacza w okręgu
wyborczym nr 13, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r.
poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.


Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane
przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I do dnia 4 lipca 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A w godzinach pracy, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30
do 15:30.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych,
których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I, mogą zgłaszać kandydatów
do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Jeleniej Górze (adres j. w.), w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 15:30.


Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Karpacz
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Karpaczu, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. Zgłoszeń
dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Karpaczu więcej niż jednej listy
kandydatów na radnego.


Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi
Wyborczemu do dnia 16 sierpnia 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy
podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar
głosowania zgłasza do dnia 23 sierpnia 2022 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania
będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać
wniesiony do Burmistrza Karpacza do dnia 19 sierpnia 2022 r.


Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek
sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy
od dnia wyborów (tj. do dnia 28 listopada 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze (adres j. w.).
Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków
finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: jelenia-gora.kbw.gov.pl
oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot,
nie zaś data stempla pocztowego.


Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel


Bezpośredni link do wzorów dokumentów poniżej

https://jelenia-gora.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wzory-dokumentow-w-wyborach-uzupelniajacych

Załączniki

Powiadom znajomego