W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Miasto monitorowane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzeniem), informuję, że:

Na terenie Karpacza zainstalowany jest Monitoring Miejski, którego administratorem danych jest Burmistrz Karpacza ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; tel. 75 7619 150, e-mail: kancelaria@karpacz.eu a współadministratorem jest Straż Miejska w Karpaczu ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz; tel. 75 761 96 29

 1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: umk-iod@karpacz.eu;
 2. Dane będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Karpaczu w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z art. 9a ustawy z dnia 8 marca. 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 4. Dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom:
  1. Komisariat Policji w Karpaczu;
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Miasta Karpacz mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd Miasta Karpacz nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powiadom znajomego