W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Formularze-wzory do wypełniania

Nazwa wniosku lub formularza

Opis
usługi lub informacje

Formularz
PDF

formularz
elektroniczny

Podatki i opłaty

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy   PDF e-Urząd
DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy   PDF e-Urząd
DO-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie   PDF e-Urząd
DO-4 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy i nie są świadczone usługi hotelarskie   PDF e-Urząd
Deklaracja na podatek od środków transportowych   PDF e-Urząd
Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste / przekształcenie   PDF  
Deklaracja o wysokości dochodów ( dotyczy wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego )   PDF  
Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej   PDF  
Oświadczenie o stanie majątkowym      
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny   PDF e-Urząd
IR-1 - Informacja o gruntach   PDF e-Urząd
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości   PDF e-Urząd
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   PDF e-Urząd
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników   PDF e-Urząd
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników   PDF e-Urząd
DL-1 deklaracja na podatek leśny   PDF e-Urząd
ZDL-1 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZDL-2 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
IL-1-informacja o lasach   PDF e-Urząd
ZIL-1 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   PDF e-Urząd
ZIL-2 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   PDF e-Urząd
ZIL-3 załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników   PDF e-Urząd

Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć opis PDF e-Urząd
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych - jednorazowe na okres do 2 dni opis PDF  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych opis PDF e-Urząd
Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową opis PDF  
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim opis PDF e-Urząd
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   PDF  
Założenie i obsługa działalności gospodarczej (CEIDG)     CEIDG
Załącznik do wniosku o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - wykaz kierowców   PDF  

Gospodarka przestrzenna

Ustalanie numerów porządkowych budynków istniejących, w trakcie budowy, prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi opis    
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym   PDF e-Urząd
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości opis    
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   PDF e-Urząd
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji   PDF  
Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)   PDF e-Urząd
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ogródka gastronomicznego – tarasu)   PDF e-Urząd
Wniosek o wydanie zezwolenia na  zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego    PDF  
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   PDF e-Urząd
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności   PDF  
Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   PDF  
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opis PDF e-Urząd
Wniosek na ustawienie ogródka gastronomicznego-tarasu w pasie drogi   PDF  
Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienia reklamy w pasie drogowym   PDF  
Żądanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego   PDF  
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy    PDF  

Gospodarka komunalna

Wniosek o wycinka drzew i/lub krzewów opis PDF  
Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej opis PDF  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia opis PDF  
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych opis PDF  

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Karpacz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

opis PDF  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Karpacz w zakresie: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych, o prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części opis  PDF  
Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa   PDF  

Sprawy obywatelskie / wybory

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     e-PUAP
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     e-PUAP
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców     e-PUAP
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     e-PUAP
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów     e-PUAP
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     e-PUAP
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     e-PUAP
Udostępnienie rejestru wyborców     e-PUAP
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców     e-PUAP
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     e-PUAP

Pozostałe sprawy

Wniosek o przyznanie prawa do najmu lokalu   PDF  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej   PDF  
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem zgłoszenia zmiany danych   PDF  
Rachunek do umowy zlecenia   PDF  
Rachunek do umowy o dzieło   PDF  

 

Powiadom znajomego