Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Załączniki:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej
Projekt uchwały krajobrazowej – wyłożenie do publicznego wglądu