Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie - dyscyplina finansów publicznych
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Kwestionariusz dla kandydata
Nabór na stanowisko - Strażnik Miejski