W roku 2020 Karpaczanie wydadzą w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza 300.000,00 zł, z czego na projekty, których realizacja może następować na terenie całego obszaru Karpacza 100.000,00 zł, a na projekty realizowane w poszczególnych strefach 200.000,00 zł w równym wymiarze po 50.000,00 zł dla każdej ze stref.


Do 19 sierpnia 2019 można składać propozycje projektów do budżetu na następny rok. Do wniosków z propozycjami projektów dotyczących obszaru całego Karpacza należy dołączyć listę osób, które popierają projekt, zawierającą co najmniej 4 podpisy. W ramach BOK mogą być realizowane wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych gminy. Jednocześnie w ramach BOK nie mogą być realizowane projekty:

 1. które naruszają przepisy prawa, w tym sprzeczne z aktami prawa miejscowego;
 2. które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 3. sprzeczne z planami, strategiami, programami lub zamierzeniami Gminy Karpacz;
 4. zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Karpacz;
 5. zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Burmistrz Karpacza nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 6. które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
 7. które nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 8. których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 9. których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 10. których szacunkowy koszt realizacji przekracza pulę środków finansowych dostępnych w ramach BOK na dany rok budżetowy;
 11. które naruszają zasadę uczciwej konkurencji;
 12. których realizacja jest niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Do 19 sierpnia 2019 r. prowadzimy nabór wniosków do realizacji zadań w Budżecie Obywatelskim na 2020 r. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z regulaminem, (kalendarzem BOK), pobieraniem wniosków oraz składaniem ich drogą elektroniczną na adres: budzetpp@karpacz.eu, pocztą tradycyjną lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu w terminie do 19.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu. (W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę wpływu uznaje się datę nadania widniejącą na stemplu pocztowym).


Wykaz ulic dla poszczególnych stref budżetu obywatelskiego

StrefaUlice

nr 1
Karpacz Górny

Kamienna, Karkonoska, Kąpielowa, Linowa, Myśliwska, Na Śnieżkę, Olimpijska, Partyzantów, Podleśna, Przewodników Górskich, Pusta, Saneczkowa, Schroniska (Dom Śląski, Samotnia, Strzecha Akademicka), Sosnowiecka, Spokojna, Strażacka, Sucha, Szkolna, Świętokrzyska, Turystyczna, Zamkowa

nr 2
Karpacz Centrum

Armii Krajowej, Gimnazjalna, Grzybowa, Kolorowa, Kościelna, Konstytucji 3 Maja 32-84, Krótka, Leśna, Łączna, Adama Mickiewicza, Nad Łomnicą 17-32, Stefana Okrzei, Parkowka, Piastowska, Polskich Olimpijczyków, Poznańska, Rybacka, Sanatoryjna, Juliusza Słowackiego, Świerkowa, Wolna, Stefana Żeromskiego

nr 3
Karpacz Dolny

Boczna, Bystra, Cicha, Górna, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja 1-31, Nad Łomnicą 1-16, Nadrzeczna, Poprzeczna, Przechodnia, Przemysłowa, Sadowa, Wielkopolska, Wiosenna, Zagajnik

nr 4
Karpacz
Osiedle Skalne

Stefana Batorego, Gen. Józefa Bema, Fryderyka Chopina, Dolna, Dzika, Granitowa, Artura Grottgera, Jana Kasprowicza, Komuny Paryskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Kowarska, Księża Góra, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Mostowa, Gabriela Narutowicza, Cypriana Kamila Norwida, Obrońców Pokoju, Ogrodnicza, Władysława Orkana, Emilii Plater, Polna, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Sarnia, Władysława Sikorskiego, Skalna, Marii Skłodowskiej-Curie, Skośna, Skrzatów Karkonoskich, Jana III Sobieskiego, Stanisława Staszica, Stroma, Kazimiera Przerwy-Tetmajera, Wita Stwosza, Wąska, Wilcza, Stanisława Wyspiańskiego, Zaciszna

Formularze:

Formularz zgłoszeniowy
Lista popracia (tylko w przypadku projektu ogólnomiejskiego)
Formularz poprawkowy


Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR IX/95/19 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
UCHWAŁA NR X/118/19 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2019 roku