Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Referatu Urzędu i samodzielne stanowiska
Nazwa skrócona Pełna nazwa
B Burmistrz
ZB Zastępca Burmistrza
SG
Sekretarz Gminy
SK Skarbnik Gminy
RF Referat Finansowy
IGN Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
IZK Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
USC Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
PR Referat Promocji i Rozwoju
OA Referat Organizacyjno-Administracyjny
SM Straż Miejska w Karpaczu
AE samodzielne stanowisko ds. administracji i edukacji
OP samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
RM samodzielne stanowisko ds. Rady Miejskiej