Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 150
fax 75 76 19 224
kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz
NIP 611-010-77-59
REGON 230821552
TERYT 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

nr konta bankowego
Santander Bank Polska S.A.
49 1090 1926 0000 0005 1416 2884

strony internetowe
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Karpaczu

Burmistrz  75 76 19 975
Zastępca Burmistrza  75 76 19 975
Sekretarz  75 76 19 976
Skarbnik   75 76 19 978
Rada Miejska Karpacza  75 76 19 648
Urząd Stanu Cywilnego  75 76 19 417
Referat Promocji i Rozwoju  75 76 19 201
 75 76 19 453
Referat Finansowy  75 76 19 721  
 75 76 19 722
 75 76 19 723
 75 76 19 724
 75 76 16 310
 75 61 71 449
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

 75 76 19 662
 75 76 19 977
 75 76 18 611
 75 76 18 612
 75 76 19 614

Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 75 76 19 789
 75 76 19 649
 75 76 16 257

Referat Organizacyjno-Administracyjny  75 76 19 548
 75 76 19 592
 75 76 19 788
 75 76 19 594
 
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  75 76 16 288
Stanowisko ds. Administracji i edukacji publicznej  75 76 19 975
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
 75 76 19 629


Jednostki organizacyjne

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2c
sekretariat@mzgk-karpacz.pl

 75 76 19 431
 75 76 19 502
 75 76 19 217

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Obrońców Pokoju 2a
poczta@mops.karpacz.pl

 75 76 18 595

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 3
bibliotekakarpacz@wp.pl

 75 76 19 883

Przedszkole w Karpaczu
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
przedszkole.karpacz@poczta.onet.pl

 75 76 19 411

Szkoła Podstawowa w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 48a
sekretariat@sp.karpacz.eu

 75 76 18 223
 75 76 19 430

Miejskie Muzeum Zabawek
ul. Kolejowa 3
muzeumzabawek@poczta.onet.pl

 75 76 18 523