Od miesiąca lutego 2023 roku pomoc prawna/poradnictwo obywatelskie udzielane będą na Stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu przy ul. Polskich Olimpijczyków 1 (mała sala konferencyjna):

- w co drugi wtorek w godz. 11-15 (nieodpłatna pomoc prawna);

- w co drugą środę w godz. godz. 11-15 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).

W Karpaczu nieodpłatne poradnictwo prawne albo nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata, radcę  prawnego lub doradcę obywatelskiego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia  kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawienie  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.  

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w punkcie albo telefonicznie (wybór beneficjenta), według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

 

Pełna INFORMACJA STAROSTY KARKONOSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2023 r. dostępna w poniższym załączniku.Załączniki: