W kwietniu 2022r. pomoc prawna/poradnictwo obywatelskie udzielane będą w budynku B Urzędu Miejskiego w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a w pokoju nr 3:

we wtorki w godz. 11-15 przez  r.pr. Krzysztofa Warzyńskiego

w środy w godz. godz. 11-15 przez  r.pr. Magdalenę Nachmann

W Karpaczu nieodpłatne poradnictwo prawne albo nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata, radcę  prawnego lub doradcę obywatelskiego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia  kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawienie  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.  


Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w określone dni i godziny, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 75 64 73 111 (w godz. pracy Starostwa Powiatowego)  albo na stronie https://np.ms.gov.pl

 

Pełna informacja Starosty Karkonoskiego z dnia 28 lutego 2022 r. m.in. w zakresie możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w innych punktach na terenie Powiatu Karkonoskiego dostępna w poniższym załączniku.Załączniki: