INFORMACJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 30 listopada 2018  r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jeleniogórskim w 2019 r.

Pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych punktach,  według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, terminu wizyty, (wymóg ustawowy – art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej) 75 64 73 122 

l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze, punkt obsługiwany przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

poniedziałek – piątek, od godz.12 do godz.16.

Pomocy prawnej udzielają:

Dzień tygodnia

w miesiącach

I, III , V, VII, IX, XI

II, IV, VI, VIII, X, XII

Poniedziałek

adw. Gracjana Andrejczuk

r.pr. Marta Sochowicz

Wtorek

adw. Łukasz Klempouz

r.pr. Mateusz Nowak

Środa

adw. Ewa Jaśkiewicz

r.pr. Tomasz Tyrowicz

Czwartek

adw. Roman Bebak

r.pr. Bożena Kozak-Sroka

Piątek

adw. Marzena Schneider

r.pr. Tomasz Gregier

 

II i III obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Fundację w Służbie Wsi (www.fundacja.wroclaw.pl), wyłonioną    w otwartym konkursie na obsługę dwóch punktów, w pięciu miejscowościach:

  • Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  poniedziałek i piątek 11.00 – 15.00
  • Karpacz, Urząd Miejski, budynek B, wtorek i środę 11.00 – 15.00
  • Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 11.00 – 15.00
  • Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środa  i czwartek 11.00 – 15.00
  • Stara Kamienica, Urząd Gminy, poniedziałek i piątek 11.00 – 15.00

Pomocy prawnej udzielają: r. pr. Elżbieta Wołosz, adw. Lucjan Wiśniewski, r.pr. Mariola Tomaszewska-Śloderbach, adw. Ewa Kozłowska. r.pr. Dominik Kubacki, r.pr. Ewelina Babisz-Trefon,

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)   nieodpłatną mediację, lub,

5)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

STAROSTA

Krzysztof Wiśniewski