Zastępca Burmistrza Karpacza - Kamila Cyganek

Sekretariat Burmistrza:
Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
Telefon: 75 76 19 975
email: burmistrz@karpacz.eu