Ogłoszenie o naborzeZałączniki:

Przedłużenie terminu składania ofert
Przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o naborze
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Kwestionariusz kandydata na pracownika
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie dyscyplina finansów publicznych