Ogłoszenie o naborzeZałączniki:

Ogłoszenie o naborze
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Kwestionariusz kandydata na pracownika
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie dyscyplina finansów publicznych