Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2022 r. Marta Mielczarek
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. Marta Mielczarek
Oświadczenie majątkowe - Marta Mielczarek składane w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy z dniem 1 maja br.