Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o naborze - Straznik Miejski
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie - dyscyplina finansów publicznych