w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

14.12.2020 RM.152.1.2020 Stowarzyszenie Suwerenność Pamięć Tożsamość Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza skan
28.01.2021 Uchwała nr XXXV/366/21 Rada Miejska Karpacza Stowarzyszenie Suwerenność Pamięć Tożsamość https://bip.karpacz.pl/uchwala/10219/uchwala-nr-xxxv-366-21

w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

15.16.12.2020 RM.152.2.2020 Piotr Sterkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza skan
28.01.2021 Uchwała nr XXXV/368/21 Rada Miejska Karpacza Piotr Sterkowski https://bip.karpacz.pl/uchwala/10221/uchwala-nr-xxxv-368-21

w sprawie uchwalenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Płomnica-Skalne

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

14.12.2020 RM.152.3.2020 Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej Rada Miejska Karpacza

skan

skan

         

w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

22.12.2020 RM.152.4.2020 Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Rady Miejskiej Karpacza skan
28.01.2021 Uchwała nr XXXV/367/21 Rada Miejska Karpacza Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny https://bip.karpacz.pl/uchwala/10220/uchwala-nr-xxxv-367-21

w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

10.02.2021 RM.152.1.2021   Rada Miejska Karpacza skan
18.02.2021 RM.152.1.2021.1   Rada Miejska Karpacza skan

w sprawie odrzucenia w całości projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

22.03.2021 RM.152.2.2021

Mieszkańcy  Karpacza i osoby związane zawodowo z miastem


Rada Miejska Karpacza

skan