w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

14.12.2020 RM.152.1.2020 Stowarzyszenie Suwerenność Pamięć Tożsamość Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza skan
         

w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

15.16.12.2020 RM.152.2.2020 Piotr Sterkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza skan
         

w sprawie uchwalenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Płomnica-Skalne

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

14.12.2020 RM.152.3.2020 Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej Rada Miejska Karpacza

skan

skan

         

w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

22.12.2020 RM.152.4.2020 Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Rady Miejskiej Karpacza skan