w sprawie podjęcia uchwały

data

znak

od kogo

Do kogo

Treść pisma

14.12.2020 RM.152.1.2020 Stowarzyszenie Suwerenność Pamięć Tożsamość Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza skan