W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 31.08.2020 r.

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz uchwały nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz od dnia 1 lipca 2017 r. osoby, które zadeklarowały segregację odpadów mają obowiązek segregowania na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradadacji oraz odpady zmieszane (pozostałości z sortowania odpadów).

Właściciele lub zarządcy nieruchomości do 1 lipca 2017 mają obowiązek wyposażyć nieruchomości:

  • w zabudowie jednorodzinnej w worki lub pojemniki do segregacji odpadów;
  • w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do segregacji odpadów.

Minimalna pojemność stosowanych worków i pojemników:

  • pojemniki 110 l;
  • worki 120 l.

Do selektywnej zbiórki stosuje się worki i pojemniki koloru:

  • niebieskiego na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektur;
  • zielonego na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  • żółtego na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
  • brązowego na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „ZMIESZANE”.

UWAGA!

Pojemniki stosowane do tej pory na frakcję biodegradowalną i szkło, nieodpowiadające powyższej kolorystyce należy do 1 stycznia 2018 r. oznaczyć  odpowiednim napisem - „BIO”, „SZKŁO”, natomiast do 1 lipca 2022 r. należy wymienić pojemniki na zgodne z kolorystyką. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem, wjazdem na teren nieruchomości, w przypadku braku bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów.

Worki do segregacji odpadów można nabyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu - ul. Obrońców Pokoju 2 A.. Mieszkańcy mogą przekazać nieodpłatnie: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg/mieszkańca/rok do PSZOK w Ścięgnach-Kostrzycy, na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Więcej informacji udziela Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz: tel. 75 76 19 418, tel. 75 76 19 722.

Informujemy, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy uiszczanie, do 10 każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r., opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikających z deklaracji, na indywidualny rachunek bankowy.

Stawki opłat wynikają z przyjętej uchwały nr VII/45/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. 


Deklaracje:

WAŻNE!!! Przed wypełnianiem formularza, należy go najpierw zapisać na dysku komputera. Przed wysłaniem należy  sprawdzić czy w formularzu są zapisane dane! 

DO – 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DO – 2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wysłanie deklaracji przez platformę ePUAP (WYMAGANY PODPIS KWALIFIKOWANY LUB PROFIL ZAUFANY) 

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, Referatu Wymiaru i Kontroli Podatkowej, pok. nr 4, tel. 75 76 19 722, w godzinach urzędowania.Deklaracje w formie papierowej pobrać można również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane